6. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
DPPGIS  2007
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, informační a komunikační technologie
evropské PROGRAMY a projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů
19. 04. 2007
WORKSHOP, 18.04.2007
 Nová radnice, Hynaisova 10, Olomouc,  Česká republika

Záštita nad konferencí:

Ing. Aleš Řebíček
ministr
MINISTERSTVO DOPRAVY
ČESKÁ REPUBLIKA


Ing. Pavel Komárek, CSc.
náměstek ministryně
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÁ REPUBLIKA


RNDr. Ivan Kosatík
hejtman
OLOMOUcký kraj


Martin Novotný
primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

Pořadatelé konferenceOLOMOUCKÝ KRAJ
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC

EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury

pARTNEŘI konference:

FAKULTA STAVEBNÍ - VŠB - TU  oSTRAVA
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE - SF  ŽILINA
TODOR KABLESHKOV UNIVERSITY OF TRANSPORT - FTI  SOFIA
INSTITUT FÜR VERKEHRSPLANUNG UND VERKEHRSTECHNIK - Tu WIEN

Čestný výbor konference

Ing. Aleš Řebíček
ministr
Ministerstvo dopravy - Česká republika
Ing. Pavel Komárek, CSc.
náměstek ministryně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Česká republika
RNDr. Ivan Kosatík
hejtman
Olomoucký kraj
Martin Novotný
primátor
Statutární město Olomouc

Čestní hosté konference
Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra MD ČR
Mgr. Svatopluk Ščudlík, náměstek primátora - MM Olomouc
Ing. Karel Korytář, poslanec
Mgr. Petr Polášek, radní - KÚ Olomouckého kraje
Ing Hradecký Petr, radní - Zlínský kraj

prof. Ing. Petar Kolev, prorektor TKUT Sofia – Bulharsko
JUDr. Ivan Barančík, prorektor - Vysoká škola logistiky o.p.s.
prof. Ing. Jan Čelko, CSc., děkan - FS ZU Žilina
doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, děkan - FS VŠB TU Ostrava

Ing. Josef Havaš, MBA - Intergraph spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Hotař - Geodis Brno spol. s r.o.
Ing. Václav Kratochvíl - Moravia Consult Olomouc a.s.
Ing. Jiří Landa – Cityplan spol s r. o.
Ing. Jiří Línek - Gesto communications spol. s r.o.

Vědecký výbor konference
Rahmi Nuran Celik,Turecko
Ján Čelko, Slovensko
Thomas Macoun, Rakousko
Zdravko Rusev, Česka republika, programový ředitel
Miloslav Řezáč, Česka republika
Jaromír Slezák, Česka republika
Detelin Vasilev, Bulharsko

Organizační výbor
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof IAA - European Academy of Architecture, organizační ředitel
Ing. Lubomír Hopp - MM Olomouc
Ing. Zdeněk Kocourek - KÚ Olomoucký kraj

CD KATALOG
PROGRAM

Zahájení konference - Open the Conference
Moderátor: Zdravko RusevIng. Pavel Komárek, CSc.
náměstek ministryně
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÁ REPUBLIKAMgr. Svatopluk Ščudlík
 náměstek primátora
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC


Mgr. Petr Polášek
radní
OLOMOUcký kraj

 I. Jednání
 Moderátor: Zdravko Rusev


Strukturální fondy 2007 - 2013

Ing. Pavel Komárek, CSc.
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Dopravní infrasruktura a bezpečnost silniního provozu v Olomouckém kraji

Mgr. Petr Polášek
radní
Olomoucký kraj

Operační program Doprava 2007-2013
Ing. Jaromír Slezák
ředitel odboru fondů EU, MD ČR
(pouze na CD)


II. Jednání

 Moderátor: Josef Havaš


Rozvoj městské hromadné dopravy v Olomouci
Ing. Vladimír Menšík
Dopravní podník města Olomouce a.s.


Portál územního plánování Intergraph

Ing. Vladimír Špaček 

Intergraph ČR


Krajská dopravní infrastruktura v Evropském kontextu
Ing. Karel Korytář
poslanec

III. Jednání
 Moderátor: Miloslav Řezáč


Národní dopravní informační centrum České republiky
Ing. Petr Mahdal
ŘSD ČR OSDB


Technologické platformy precizují výzkumné potřeby

Ing. Josef Mikulík, CSc.
CDV Brno


Realizace silnic R 49 a R 55 - důležitý předpoklad pro urychlení hospodářského rozvoje oblasti střední Moravy a slovenského Pováží
Ing. Petr Hradecký - člen rady zodpovědný za oblast doprava
Zlínský kraj


Projekt REDETRAL
Ing. Zbyněk Humlíček, Tomáš Mečíř, Ing. Rostislav Snovický (na foto)
Město Břeclav

III. Jednání
 Moderátor: Ivan Barančík


Rekonstrukce terminálu osobní dopravy v Ostravě-Svinově
Ing.  Aleš Stejskal
Dopravní podnik Ostrava a.s.


3D data pro Vaše projekty
Petr Poláček
Geodis Brno

 
Ing. Roman Nekula
Odbor dopravy
Magistrát města Brna


Dopravní a ekonomické přínosy mikrosimulace dopravního proudu
Ing. Petr Hofhanzl, Ph.D.
Cityplan


Hodnocení a odstraňování bezpečnostních rizik na pozemních komunikacích
Ing. Lubomír Tříska
Cityplan


Integrované komunikační systémy společnosti Polycom
Jan Prošek
Gestocommunication


Evropské programy pro výzkum (7. rámcový program) v oblasti dopravy
Ing.
Martin Škarka
TC AV ČR


Odbavovací systém MHD Pardubice - Hradec Králové
Tomáš Hebelka
Město Pardubice


GIS v dopravním stavitelství
Doc. Ing. Miloslav Řezáč
VŠB TU - Ostrava

FOTOALBUM KONFERENCE


speciální partneři konferenceOficiální hotel konference
 FLORA - OLOMOUCOrganizační ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, PhD., prof. IAA
EUROARCH P.O. BOX 235.  PSČ 160 41, PRAHA 6, CZ 
CD KATALOG
ISBN: 978-80-903478-7-8
Editor and Publisher House: Rusev Zdravko EUROARCH
Prague - European Union

© 2007 Euroarch - Zdravko Rusev All right reserved.