6. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
6. International Conference
DPPGIS  2007

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, informační a komunikační technologie
transport  infrastructure, information AND COMMUNICATION technologies
18. - 19. 04. 2007
evropské PROGRAMY a projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů
European PROJECTS  FOR transport infrastructure of the cities and the regions
WORKSHOP, 18.04.2007
 Nová radnice, Hynaisova 10, Olomouc,  Česká republika

Official hotel of the conference

hotel FLORA


HOTEL FLORA
Krapkova 439/34, 779 00 OLOMOUC 
Tel.: 00420-585 422 200
Fax: 00420-585 421 211
e-mail: hotelflora@hotelflora.cz

Use special rate until April 01, 2007 with DPPGIS 2007 CODE: 10826
DELUX
Double room: 2287,- Kč - Single room: 1764,- Kč
Rate after April 01,2007 will be
Double room: 3410,- Kč - Single room: 2287,- Kč 

6. DPPGIS 2007
Organizing and program director:
 Ing. arch. Zdravko Rusev, PhD., Prof. IAA
EUROARCH P.O. BOX 235. PSČ 160 41, PRAHA 6, 


Last update: 3.2007  ©2007 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved.