10. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
SPMIT  2013
Strategické plány měst, krajů, informační a komunikační technologie
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
26
. září 2013, Mnichovo Hradiště, Česká republika


    Záštita nad konferencí:Mgr. František Lukl, MPA
ministr
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÁ REPUBLIKA

MVDr. Josef Řihák

hejtman
Středočeský kraj

Arnošt Vajzr

starosta
 Města Mnichovo Hradiště


 
Pořadatelé konference:

   

STŘEDOČESKÝ KRAJ
MĚSTO mnichovo hradiště
Evropské centrum pro architekturu, informační a komunikační technologie
Evropská akademie architektury


PROGRAM

ISBN 978-80-87159-32-3

I.
Zahájení konference 
Strategické přístupy k rozvoji území na příkladu Strategie regionálního rozvoje ČR
Ing. Michal Janeba
náměstek ministra
pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika


MVDr. Josef Řihák
hejtman
Středočeský kraj
(pouze na DVD a ve sborníku konference)


Arnošt Vajzr
starosta
město Mnichovo Hradiště

II.


Politika soudržnosti v příštím programovém období
Mgr. Miroslav Daněk
Odbor evropských záležitostí
Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika 
Příprava regionů, měst a obcí na programovací období 2014 - 2020 ve světle strategického plánování
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
ředitel
Odbor rozvoje a strategie regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj  Česká republika


Chytrá města a my
Ing. Vlastimil Tesař
ředitel
Odbor mnohostranných ekonomických vztahů
Ministerstvo zahraničních věcí
Česká republika


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
PaedDr. Juraj Škríp
vedúci oddelenia koordinácie subjektov regionálneho rozvoja
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

III.


Město Mnichovo Hradiště

Arnošt Vajzr
starosta
město Mnichovo HradištěStrategické plánování v Hradci králové – příprava na dotační období 2014+
Ing. Jiří Svátek
vedoucí odboru rozvoje města 
statutární město Hradec králové


Fondy vnější spolupráce EU
 Ing.
Eva Pluskalová
Odbor politik Evropské unie 
Ministerstvo zahraničních věcí Česká republika

IV.Strategický plán Turnova v kontextu Českého ráje
Ing. Tomáš Hocke
starosta
město Turnov
prezentuje
Ing. Eva Krsková


Program rozvoje města Mnichovo Hradiště 2009 - 2015
Ing. Miloš Krůfa
vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města
město Mnichovo Hradiště


Dopravní sektorové strategie a jejich vazba na regionální plánování
Ing. Martin Vachtl
Zdeněk Melzer
SUDOP PRAHA a.s.

V.


Strategické plánování měst a regionů
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta ekonomická, katedra geografie


Zkušenosti ze strategického plánování na Sedlčansku
Ing. Jiří Burian
starosta
město Sedlčany
Ing. Jan Přikryl, CSc.


Otevřená strategie města Třeboň
Ing. Jiří Houdek
starosta

prezentuje
Ing. arch. Lucie Chytilová


Moderátor
Mgr. Jiří Bína
místostarosta
město Mnichovo Hradiště


 Diskuze a závěr
Arnošt Vajzr (vpravo)

starosta
město Mnichovo Hradiště
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA (vlevo)
president EAA

Organizační výbor
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA - organizační ředitel konference
Ing. Miloš Krůfa - město Mnichovo Hradiště

speciální partneři konferencekontaktní adresA:
Zdravko Rusev
E-mail: eaaeuroarch.eu

Last update 26.09.2013  ©20013 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved