SPMIT  2011
9. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Strategické plány měst, krajů, informační a komunikační technologie
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
11.10.2011, HRADEC KRÁLOVÉ ČESKÁ REPUBLIKA

9. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON
STRATEGIC PLANNING OF THE CITIES AND REGIONS, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
EUROPEAN PROGRAMS AND PROJECTS FOR THE CITIES AND REGIONS DEVELOPMENT
OCTOBER 11, 2011, HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC

Záštita nad konferencí

Ing. Kamil Jankovský
ministr
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÁ REPUBLIKA

MUDr. Zdeněk Fink
primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Helmut  Dohnálek
náměstek hejtmana
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

 
Pořadatelé konference

 
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
Evropské centrum pro architekturu, informační a komunikační technologie
Evropská akademie architektury


Čestný výbor konference

Ing. Kamil Jankovský
ministr
Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika

Ing. Michal Janeba
náměstek ministra
pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika

Ing. Michal Koláček

náměstek ministra
pro řízení úřadu
Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika

MUDr. Zdeněk Fink
primátor
statutární město Hradec Králové

RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
ředitel
Odbor rozvoje a strategie regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA
ředitelka
Odbor evropských záležitostí
Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika

Helmut Dohnálek
náměstek hejtmana
Královéhradecký kraj

PaedDr. Jindřich Vedlich
náměstek primátora
statutární město Hradec Králové

Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
 zástupkyňa primátora
Banská Bystrica

Ing. Jiří Línek
ředitel Gesto Communication

Vědecký a programový výbor konference

Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
Ing. Jaroslav Folprecht
MgA. Martina Kulhavá
Ing. arch. Jaromír Musil, prof. EAA
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, programový ředitel
Ing. Jiří Svátek

ISBN: 978-80-87159-25-5
PROGRAM SPMIT  2011

Zahájení konference
I.

Ing. Michal Janeba
náměstek ministra
pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika


doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
 zástupkyňa primátora
Banská Bystrica


PaedDr. Jindřich Vedlich
náměstek primátora
statutární město Hradec Králové


Helmut  Dohnálek
náměstek hejtmana
Královéhradecký kraj

II.

Příprava Strategie regionálního rozvoje  ČR pro období 2014-2020
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
ředitel
Odbor rozvoje a strategie regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj  Česká republika


Budoucí kohezní politika EU v ČR

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA
ředitelka
Ing. Petra Holopírková (na fotografii)
Odbor evropských záležitostí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika


Územní přístup v návrzích nových nařízení
Ing. arch. Kamila Matoušková
(pouze na DVD)
Ministerstvo pro místní rozvoj  - Česká republika


Strategické riadenie mesta Banská Bystrica
Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.
zástupkyňa primátora
Banská Bystrica

II.

Strategie rozvoje kraje a program rozvoje kraje jako základní strategické dokumenty
MgA. Martina Kulhavá
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajský úřad
Královéhradeckého kraje


Územní a strategické plánování Karlovarského kraje v přípravě na příští plánovací období EU.
Ing. arch. Jaromír Musil, prof. EAA
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajský úřad Karlovarského kraje


Program rozvoje Plzeňského kraje
Ing. arch. Miloslav Michalec
vedoucí odboru regionálního rozvoje

Krajský úřad Plzeňského kraje

III.

Strategie pro Brno a úloha města Brna v rozvoji regionu
Mgr. Kateřina Matýšková
Magistrát města Brna


Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové
Ing. Jiří Svátek
statutární město Hradec Králové


Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Ing. Petr HápVideokonference - moderní prostředek komunikace
Ing. Jiří Jirák

IV.

Energetická koncepce jako nástroj pro rozvoj regionů
Ing. Miloslav Roman


Evropské seskupení pro územní spolupráci nová dimenze přeshraniční spolupráce
Ing. Roman Klíma


Regionální inovační systém Královéhradeckého kraje
Daniel Všetečka, MSc.


Zdravé město Litoměřice-práce s veřejností
Mgr. Petr Hermann
předseda
 Národní sítě zdravých měst ČR


CircUse - strategický přístup k managementu udržitelného využívání území
Jiřina Bergatt Jackson, B. arch, ARB


FOTO KATALOGOrganizační výbor
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA - organizační ředitel konference
Ing. Miloslav Roman - Královéhradecký kraj
Ing. Pavel Šubrt - Magistrát města Hradec Králové
Klára Lakomá
Petra Kuricová
Lenka Milbachrová

kontaktní adresa:
prof. Zdravko Rusev
E-mail: eaa
euroarch.eu

speciální partneři konferenceFONTANA WATERCOOLERS, spol. s r.o.


Ladislav Skalický
manažer pobočky Hradec Králové
ladislav.skalickyifontana.cz

Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

©2011 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved.