8. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
SPMIT  2009
Strategické plány měst, krajů, informační a komunikaČNÍ technologie
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
27. května 2009, Jihlava, Česká republika

    Záštita nad konferencí:

MUDr. Mgr. Ivan Langer
ministr
MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÁ REPUBLIKA


JUDr. Cyril Svoboda
ministr
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
ČESKÁ REPUBLIKA


Ing. Jaroslav Vymazal
primátor

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman
KRAJ VYSOČINA

 
Pořadatelé konference:


KRAJ VYSOČINA
STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA
Evropské centrum pro architekturu, informační a komunikační technologie
Evropská akademie architektury


Čestný výbor konference

MUDr. Mgr. Ivan Langer
Ing. Martin Pecina
ministr
Ministerstvo vnitra
Česká republika

JUDr. Cyril Svoboda
Ing. Rostislav Vondruška
ministr
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman
Kraj Vysočina

Ing. Jaroslav Vymazal
primátor
Statutární město Jihlava

RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
ředitel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika

PhDr. Robert Ledvinka
vrchní ředitel
Ministerstvo vnitra
Česká republika

Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra, MMR ČR
Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra, MV ČR
Ing. Jiří Vačkář, MMR

Ing. Petr Keřka, náměstek primátora, SM Karlovy Vary
Ing. Josef Kodet, náměstek primátora, SM Jihlava
Ing. Jaroslav Folprecht, ředitel úřadu, KÚ Pardubického kraje
Ing. Bc. Martin Hyský, radní, KÚ Vysočina
Zdeněk Ryšavý, radní, KÚ Vysočina
Ing. Tomáš Škaryd, radní, KÚ Vysočina

Ing. Karel Vondráček, Georeal spol. s r.o.
Ing. Jiří Línek, Gesto communications spol. s r.o.
Ing. Martin Trávníček, Intergraph CS spol. s r.o.


  Vědecký a programový výbor konference
Ing. Jaroslav Folprecht, KÚ Pardubického kraje
Ing. Petr Keřka, SM Karlovy Vary
Ing. Josef Kodet, SM Jihlava
Ing. Alena Kottová, SM Jihlava
Ing. Petr Pavlinec, KÚ Vysočina
RDNr. Josef Postránecký, prof. EAA, MMR ČR, předseda p.v.
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, programový ředitel

  Organizační výbor
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, organizační ředitel
Ing. Petr Pavlinec, KÚ Vysočina
Ing. Alena Kottová, SM Jihlava
Vladimír Křivánek, SM Jihlava

ISBN: 978-80-87159-05-07

 

PROGRAM
Zahájení konference: 9.00 hod.

MUDr. Jiří  Běhounek
hejtman
Kraj Vysočina


PhDr. Robert Ledvinka, MVČR
Ministerstvo vnitra - Česká republika  RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA, MMR ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj - Česká republika


Ing. Jaroslav Vymazal

primátor
Statutární město Jihlava

I.

Implementace E-Government ve veřejné správě v České republice.
PhDr. Robert Ledvinka, MVČR


Aktuální otázky regionální politiky v ČR

RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA, MMR ČR

II.

Budoucnost strategického plánování
Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc., MMR ČR


Město Karlovy Vary – projekty financované z evropských fondů

Ing. arch. Ilja Richtr, SM Karlovy Vary


Novinky Geoinformatika a strategické plánování
Tomáš Vybíral, Luboš Hübsch, Georeal spol. s r.o.

III.

Videokonference Polycom

Ing. Jiří Jirák, Gestocommunication spol. s r.o.


Integrovaný plán rozvoje statutárního města Jihlavy
Ing.
Alena Kottová, Bc. Iveta Dvořáková, MM Jihlava


Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013

Mgr. Michael Otta, Liberecký kraj


eGON centrum kraje Vysočina
Zdeněk Ryšavý (vpravo), Petr Pavlinec , kraj Vysočina


Posouzení umístění koridoru rychlostní silnice R 35 Zámrsk – Dětřichov
u Moravské Třebové multikriteriální analýzou
Ing. Pavel Kalivoda, Pardubický kraj

IV.

Mapové služby pro INSPIRE 
Ing. Vladimír Špaček, Intergraph CS spol. s r.o.
(pouze na CD katalogu)I
mplementace Egovernmentu v území ORP Jihlava
Vladimír Křivánek, MM Jihlava


ENOVER – European Network for Video Education and Research

Zdravko Rusev, EAA

Diskuze a závěr

 


adresA:
Zdravko Rusev
E-mail: eaa
euroarch.eu

HOTEL PARTNER


SPECI
ální partneři konference


Last update: 20.06.2009  ©2009 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved