7. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
SPMIT  2008

Strategické plány měst, krajů, informační a komunikaČNÍ technologie
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
29. května 2008, hotel Thermal SPA, Karlovy Vary, Česká republika

                                                                                                                        
Záštita nad konferencí:

MUDr. Mgr. Ivan Langer
ministr
MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

Jiří Čunek
ministr
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

JUDr. Josef Pavel
hejtman
KARLOVARSKÝ KRAJ


JUDr. Veronika  Vlková
primátorka
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY


Pořadatelé konference:

 
KARLOVARSKÝ KRAJ
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
Evropské centrum pro architekturu, informační a komunikační technologie
Evropská akademie architektury


Čestný výbor konference

MUDr. Mgr. Ivan Langer
ministr
Ministerstvo vnitra
Česká republika

Jiří Čunek
ministr
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika


JUDr. Josef Pavel
hejtman
Karlovarský kraj

JUDr. Veronika  Vlková
primátorka
Statutární město Karlovy Vary

Ing. Petr Keřka
náměstek primátora
Statutární město Karlovy Vary

RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
ředitel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika

Čestní hosté konference

Lubomír Suk, poslanec, PSPČR
Ing. Petr Keřka, náměstek primátora, Statutární město Karlovy Vary
Tomáš Hybner, náměstek primátora, Statutární město Karlovy Vary

 Ing. Zdeněk Hotař, Geodis Brno spol. s r.o.
Ing. Jiří Línek, Gesto communications spol. s r.o.
Ing. Martin Trávníček, Intergraph CS spol. s r.o.

Vědecký a programový výbor konference

Petr Keřka, Česka republika
Vítězslav Kuta, Česka republika
Jaromír Musil, Česka republika
Aristotelis Naniopoulos, Řecko
Josef Postránecký, Česka republika
Daniel Riedl, Česka republika
Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, Česka republika, programový ředitel

Organizační výbor

Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, organizační ředitel
Ing. Jaromír Musil, KÚKK
Ing. arch. Ilja Richtr, SM Karlovy Vary
Ing. Stanislav Jambor, KÚPK
Ing. Jana Blahutová, FAST VŠB TU Ostrava
Ing. Zbyněk Proske, FAST VŠB TU Ostrava

ISBN: 978-80-87159-02-06


KONFERENCE 29.05.2008

PROGRAM

Zahájení konference:

RNDr. Josef Postránecký
vrchní ředitel
Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj  - Česká republika


Tomáš Hybner
náměstek primátora

Statutární město Karlovy Vary


Ing. arch. Jaromír Musil
Krajský úřad Karlovarského kraje


Moderátor zahájení konference
Zdravko Rusev

I.

RNDr. Josef Postránecký
vrchní ředitel
Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj  - Česká republika


Přínos Fondu soudržnosti k rozvoji měst a regionů
Ing. Ladislav Kylar
Ministerstvo pro místní rozvoj - Česká republika


Integrované plány rozvoje měst

Ing. arch. Kamila Matoušková

Ministerstvo pro místní rozvoj - Česká republika


Thessaloniki AUTh - Transport Research Group
Prof. Aristotelis Naniopoulos


Územní a regionální rozvoj Karlovarského kraje
Ing. arch. Jaromír Musil, Krajský úřad
Karlovarského kraje

II.

Strategie rozvoje ICT kraje Vysočina v letech 2008 – 2013
Jaroslav Hulák, Kraj Vysočina


Novinky pro města a obce
Ing. Radim Madejewski, Geodis Brno spol. s r.o.


Aktualizace Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy
Ivo Staš, SM Ostrava


Tvorba Strategického plánu udržitelného rozvoje města Karlovy Vary
Ing. arch. Ilja Richtr- SM Karlovy Vary


Videokonference Polycom
Ing. Jiří Jirák, Gestocommunication


Implementace Strategie pro Brno
Jakub Rybář, DiS., SM Brno


Moderátor

Jaromír Musil


III.

Mapové služby pro INSPARE
Ing. Vladimír Špaček, Intergraph CS spol. s r.o.
(pouze na CD katalogu)Rozvoj města v podmínkách programového období 2007 – 2013
Ing. Tomáš Sýkora, SM Ústí nad LabemJezero Medard – projekt obnovy  území po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku
Ing. arch. Vlasta PoláčkováRevitalizace bývalých kasáren Klimentov - projekt evropského významu na Mariánskolázeňsku

RNDr. Jiří Bytel

fotoalbum


ORGANIZAČNÍ PARTNEr KONFERENCE

KMI , FAKULTA STAVEBNÍ, VŠB TU-OSTRAVA

SPECI
ální partneři konference


HOTEL THERMAL SPA
 


FONTANA WATERCOOLERS, spol. s r.o.kontaktní adresa:
prof. Zdravko Rusev
E-mail: eaaeuroarch.cz

Last update: 29.5.2008  ©2008 Zdravko Rusev-Euroarch.  All web pages right reserved