6. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
SPMIT  2007
Strategické plány měst, krajů, informační a komunikaČNÍ technologie
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
07. června 2007, Kongresové centrum VŠB-TU Ostrava  ul. 17. listopadu, Ostrava, Česká republika

                                                                                                                        
Záštita nad konferencí:

Jiří Čunek
ministr
mINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOj
ČESKÁ REPUBLIKA


MUDr. Mgr. Ivan Langer
ministr vnitra a ministr informatiky
mINISTERSTVO VNITRA

ČESKÁ REPUBLIKA

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman
moravskoslezský KRAJ

Ing. Petr Kajnar
primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

prof. Ing. Tomáš Čermák,CSc.
rektor
VŠB - TU OSTRAVA


Čestní hosté konference

Ing. Jiří Vačkář
náměstek ministra
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ing. Daniel Trnka - MV ČR
RNDr. Josef Postránecký - MMR ČR
Mgr. Vojtěch Sedláček - MV ČR

Ing. Zdeněk Trejbal - MM Ostrava
Mgr. Lubomír Pospíšil – MM Ostrava
František Chobot - MM Havířov
Ing. Petr Keřka - MM Karlovy Vary
Ing. Zbyněk Humlíček - Město Břeclav

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. - VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA - FAST VŠB-TU Ostrava
Ing. Radoslav Hanzelka - Dopravní podnik Ostrava a.s.

Ing. Josef Havaš, MBA - Intergraph spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Hotař - Geodis Brno spol. s r.o.
Ing. Jiří Línek - Gesto communications spol. s r.o.

Programový a vědecký výbor konference
Ing. Petra Chovanioková - Moravskoslezský kraj
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. - FAST VŠB TU Ostrava
Ing. Václav Palička - Statutární město Ostrava
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA - EAA, (předseda výboru)


Organizační výbor
Doc. Ing. František Kuda, CSc. - FAST VŠB TU Ostrava
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc. - EAA (org. ředitel)
Ing. Ivo Staš - Statutární město Ostrava
Hana Vídenská - Moravskoslezský kraj

Pořadatelé konference:

     
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Statutární město OSTRAVA
Evropské centrum pro architekturu, informační a komunikační technologie
Evropská akademie architektury

FAKULTA STAVEBNÍ,  VŠB - TU  oSTRAVA

PROGRAM


Zahájení konference  - 9.00 hod.
Moderátor
Zdravko Rusev


Ing. Jiří Vačkář

náměstek ministra
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Ing. Daniel Trnka
ředitel oboru reformy, regulace a kvality veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky


prof. Ing. Tomáš Čermák
rektor
VŠB TU Ostrava


Mgr. Lubomír Pospíšil
náměstek primátora
Statutární město Ostrava

I.
Moderátor: Zdravko Rusev, Prof. IAA


Zásady urbanní politiky na období 2007 - 2013
Ing. Jiří Vačkář

náměstek ministra
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby -
Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015

Ing. Daniel Trnka
ředitel oboru reformy, regulace a kvality veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky


Přínos Fondu soudržnosti k rozvoji měst a regionů
Ing. Ladislav Kylar
zástupce ředitele odboru Fondu soudržnosti
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

II.
Moderátor
Ing. Josef Havaš, MBA


Teoretická východiska strategického plánování
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. – VŠB-TU OstravaProjektové řízení města s vazbou na externí zdroje financování
Ing. Václav Palička - MM Ostrava


Strategie města Brna a jeho aglomerační vazby
Dr. Ing. Marie Zezůlková - MM BrnoZkušenosti města Karlovy vary v oblasti strategického plánování a územního plánování 1994 – 2007
Ing. arch.
Ilja Richter - MM Karlovy Vary


Moravskoselzský kraj
Mgr. Jan Schnejder
- Moravskoselzský kraj


Portál územního plánování pro Českou republiku 
Ing. Vladimír Špaček
- Intergraph ČR, spol. s r.o.

III.
Zahájení konference odpolední jednání
Moderátor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, CSc.


3D data pro Vaše projekty
Zdeněk Hotař
– Geodis Brno


Rekonstrukce terminálu osobní dopravy v Ostravě-Svinově
Ing. Stejskal Aleš, DPO Ostrava


Integrované komunikační systémy společnosti Polycom
Ing. Jiří Jirák, Jan Prošek,
Gestocommunication

Projekt REDETRAL
Tomáš Mečíř,
Město Břeclav


Dopravní a ekonomické přínosy mikrosimulace dopravního proudu

Ing. Petr Hofhanzl, Ph.D., Cityplan
Hodnocení a odstraňování bezpečnostních rizik na pozemních komunikacích
Ing. Lubomír Tříska, Cityplan
Závěrečná diskuse konference

WORKSHOP round table
IV.

S
pecial guest
RNDr. Josef Postránecký - Czech Republic


Special guest
Prof. Paraskevas Savvaidis - Greece

FOTOALBUM

ISBN registered CD

SPECIální partneři konference


http://www.euroarch.cz/spmit2001.htm
http://www.euroarch.cz/spmit2003.htm
http://www.euroarch.cz/spmit2004.htm

http://www.euroarch.cz/spmit2005.htm

http://www.euroarch.cz/spmit2006.htm

©2007 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved