SPMIT  2007
6. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Strategické plány měst, krajů, informační a komunikaČNÍ technologie
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
07.06.2007 OSTRAVA ČESKÁ REPUBLIKA

6. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON
STRATEGICAL PLANS OF THE CITIES AND REGIONS, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
EUROPEAN PROGRAMS AND PROJECTS FOR CITIES AND REGIONS URBAN DEVELOPMENT

JUN 7, 2007
OSTRAVA CZECH REPUBLIC

Záštita nad konferencíJiří Čunek
ministr
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKYMUDr. Mgr. Ivan Langer
ministr vnitra a ministr informatiky
MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Evžen Tošenovský
hejtman
moravskoslezský KRAJ

Ing. Petr Kajnar
primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

prof. Ing. Tomáš Čermák,CSc.
rektor
VŠB - TU OSTRAVA


Čestní hosté konference

Ing. Jiří Vačkář
náměstek ministra
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ing. Daniel Trnka, MV ČR
RNDr. Josef Postránecký
, MMR ČR
Mgr. Vojtěch Sedláček, MV ČR

Ing. Zdeněk Trejbal
, MM Ostrava
Mgr. Lubomír Pospíšil, MM Ostrava
František Chobot, MM Havířov
Ing. Petr Keřka, MM Karlovy Vary
Ing. Zbyněk Humlíček, Město Břeclav

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., VŠB TU Ostrava
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, FAST VŠB TU Ostrava
Ing. Radoslav Hanzelka - Dopravní podnik Ostrava a.s.

Ing. Josef Havaš, MBA, Intergraph spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Hotař, Geodis Brno spol. s r.o.
Ing. Jiří Línek
, Gesto communications spol. s r.o.

Programový a vědecký výbor konference

Ing. Petra Chovanioková, Moravskoslezský kraj
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. FAST VŠB TU Ostrava
Ing. Václav Palička, Statutární město Ostrava
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA - EAA, (předseda výboru)


Pořadatelé konference

  

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Statutární město OSTRAVA
Evropské centrum pro architekturu, informační a komunikační technologie
Evropská akademie architektury

FAKULTA STAVEBNÍ,  VŠB - TU  oSTRAVA

ISBN: 
PROGRAM SPMIT 2007

Zahájení konference
Open the Conference

Moderátor
Zdravko Rusev


Ing. Jiří Vačkář

náměstek ministra
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Ing. Daniel Trnka
ředitel oboru reformy, regulace a kvality veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky


prof. Ing. Tomáš Čermák
rektor
VŠB TU Ostrava


Mgr. Lubomír Pospíšil
náměstek primátora
Statutární město Ostrava
I.

Zásady urbanní politiky na období 2007 - 2013
Ing. Jiří Vačkář

náměstek ministra
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby -
Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015
Ing. Daniel Trnka
ředitel oboru reformy, regulace a kvality veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky


Přínos Fondu soudržnosti k rozvoji měst a regionů
Ing. Ladislav Kylar
zástupce ředitele odboru Fondu soudržnosti
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
II.
Moderátor
Ing. Josef Havaš, MBA


Teoretická východiska strategického plánování
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
VŠB-TU OstravaProjektové řízení města s vazbou na externí zdroje financování
Ing. Václav Palička
MM Ostrava


Strategie města Brna a jeho aglomerační vazby
Dr. Ing. Marie Zezůlková
MM BrnoZkušenosti města Karlovy vary v oblasti strategického plánování a územního plánování 1994 – 2007
Ing. arch.
Ilja Richter
MM Karlovy VaryMoravskoselzský kraj
Mgr. Jan Schnejder
Moravskoselzský kraj


Portál územního plánování pro Českou republiku 
Ing. Vladimír Špaček
Intergraph ČR, spol. s r.o.

III.
Zahájení konference odpolední jednání
Moderátor
 doc. Ing. Miloslav Řezáč, CSc.


3D data pro Vaše projekty
Zdeněk Hotař
Geodis Brno


Rekonstrukce terminálu osobní dopravy v Ostravě-Svinově
Ing. Stejskal Aleš
DPO Ostrava


Integrované komunikační systémy společnosti Polycom
Ing. Jiří Jirák, Jan Prošek
Gestocommunication

Projekt REDETRAL
Tomáš Mečíř
Město Břeclav


Dopravní a ekonomické přínosy mikrosimulace dopravního proudu

Ing. Petr Hofhanzl, Ph.D.
Cityplan
Hodnocení a odstraňování bezpečnostních rizik na pozemních komunikacích
Ing. Lubomír Tříska
Cityplan

IV.
WORKSHOP
ROUND TABLE


RNDr. Josef Postránecký - Czech Republic
Special guest


Prof. Paraskevas Savvaidis - Greece
Special guest

FOTOALBUMSPECIální partneři konferenceOrganizační výbor

doc. Ing. František Kuda, CSc.  FAST VŠB TU Ostrava
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc. EAA (org. ředitel)
Ing. Ivo Staš - Statutární město Ostrava
Hana Vídenská - Moravskoslezský
kraj

Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

©2007 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved.