SPMIT  2006
5. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Strategické plánování měst, regionů, informační a komunikační technologie
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
31.05. 2006 PLZEŇ ČESKÁ REPUBLIKA

5. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON
STRATEGICAL PLANS OF THE CITIES AND REGIONS, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
EUROPEAN PROGRAMS AND PROJECTS FOR CITIES AND REGIONS URBAN DEVELOPMENT

MAY 31, 2006
PILSEN CZECH REPUBLIC 

Záštita nad konferencíMgr. Radko Martínek
ministr
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

I
ng. Dana Bérová
ministryně
MINISTERSTVO INFORMATIKY ČESKÉ REPUBLIKYRNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu
MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

MUDr. Petr Zimmermann
hejtman
PLZEŇSKÝ KRAJ

Ing. Miroslav Kalous
primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Pořadatelé konferencePLZEŇSKÝ KRAJ
Statutární město PLZEŇ
Evropské centrum pro architekturu, informační a komunikační technologie
Evropská akademie architektury


ISBN:
 PROGRAM SPMIT 2006

Zahájení konference
Open the Conference


Ing. Miroslav Kalous
primátor
Statutární město Plzeň


Mgr. Olga Kalčíková
náměstkyně hejtmana
Plzeňský krajMeziobecní spolupráce - nástroj rozvoje území ve venkovském prostoru.
RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu
Ministerstvo vnitra České republiky
(za RNDr. Postráneckého přednáší Ing. Marek Vetýška)


Dr. Ing. Jan Rychlík
prorektor
Západočeská univerzita v Plzni


Podpora cestovního ruchu v letech 2007 - 2013
Mgr. Marek Jahůdka
pověřený zastupováním vrchního ředitele 
sekce cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Sustainable innovation, socially and economically Europe
Gerard W. Jileba
 manager PA Hengelo, NL


Programování pomoci ze SF a FS v období 2007 – 2013
Ing. Radka Bučilová - OŘO FS MMR ČR


Informační společnost v operačních programech  2007 – 2013
Ing. Martin Hiršal -  MI ČR


Strategie hl. m. Prahy – nové příležitosti a výzvy
PhDr. Milan Turba -ÚR hl. m. Prahy


Implementace Strategického plánu rozvoje města Ostravy
Ing. Ivo Staš - MM Ostrava

Zahájení konference odpolední jednání


Zdravko Rusev - EAA


Svět mapových služeb
Ing. Vladimír Špaček - Intergraph ČR, spol. s r.o.


Aktualizace dokumentu strategie pro Brno
Dr. Ing. Marie Zezůlková - MM Brno


Naplňování strategických dokumentů - činnost plná úskalí
RNDr. Milan Svoboda - ÚKRMP Plzeň


Tvorba strategického plánu pro město Kostelec nad Orlicí
Ing. Ivana Červinková - starostka, město Kostelec nad Orlicí

Kulatý stůl – ICT


Přehled současných geodat a moderní metody jejich sběru a využití pro potřeby strategického plánování měst a regionů
Ing. Tomáš  Vybíral, Ph.D. - Georeal spol. s r.o.


3D mapování a správa prostorových dat v Praze
RNDr. Jan Bareš - IMIP Praha


GIS Plzeňského kraje v oblasti regionálního rozvoje a územního plánování
Michal Souček – KÚPK


Urbánní problematika a rozvoj měst v programech SF EU v období 2007-2013
Mgr. Petr Pelcl -
ÚKRMP Plzeň

FOTOALBUMprogramový výbor konference:
Zdravko Rusev - programový ředitel
Milan Svoboda - MMP
Miloslav Michalec - KÚPK

Oficiální partneři konferencehotel CENTRAL PLZEŇOrganizační a programový ředitel konference 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

©2006 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved.