5. CELOSTÁTNÍ konference
SPMIT  2006
Strategické plánování měst, regionů, informační a komunikační technologie
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
31.05. 2006 hotel Central, Plzeň, Česká republika

Záštita nad konferencí:

Mgr. Radko Martínek
ministr
Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky


I
ng. Dana Bérová
ministryně
MINISTERSTVO INFORMATIKY
ČESKÁ REPUBLIKA


RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu
Ministerstvo vnitra
České republiky


MUDr. Petr Zimmermann
hejtman
PLZEŇSKÝ KRAJ

Ing. Miroslav Kalous
primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Pořadatelé konference:PLZEŇSKÝ KRAJ
Statutární město PLZEŇ
Evropské centrum pro architekturu, informační a komunikační technologie
Evropská akademie architektury


CD katalog
PROGRAM

Zahájení konference – Open the Conference


Ing. Miroslav Kalous
primátor
Statutární město PlzeňMgr. Olga Kalčíková
náměstkyně hejtmana
Plzeňský krajMeziobecní spolupráce - nástroj rozvoje území ve venkovském prostoru.
RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu
Ministerstvo vnitra České republiky
(za RNDr. Postráneckého přednáší Ing. Marek Vetýška)


Dr. Ing. Jan Rychlík
prorektor
Západočeská univerzita v Plzni


Key spekers

Podpora cestovního ruchu v letech 2007 - 2013
Mgr. Marek Jahůdka
pověřený zastupováním vrchního ředitele 
sekce cestovního ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Sustainable innovation, socially and economically Europe
Gerard W. Jileba
 manager PA Hengelo, NL


Programování pomoci ze SF a FS v období 2007 – 2013
Ing. Radka Bučilová - OŘO FS MMR ČR


Informační společnost v operačních programech  2007 – 2013
Ing. Martin Hiršal -  MI ČR


Strategie hl. m. Prahy – nové příležitosti a výzvy
PhDr. Milan Turba -ÚR hl. m. Prahy


Implementace Strategického plánu rozvoje města Ostravy
Ing. Ivo Staš - MM Ostrava

Zahájení konference odpolední jednáníZdravko Rusev - EAA


Svět mapových služeb
Ing. Vladimír Špaček - Intergraph ČR, spol. s r.o.


Aktualizace dokumentu strategie pro Brno
Dr. Ing. Marie Zezůlková - MM Brno


Naplňování strategických dokumentů - činnost plná úskalí
RNDr. Milan Svoboda - ÚKRMP Plzeň


Tvorba strategického plánu pro město Kostelec nad Orlicí
Ing. Ivana Červinková - starostka, město Kostelec nad Orlicí

Kulatý stůl – ICT


Přehled současných geodat a moderní metody jejich sběru a využití pro potřeby strategického plánování měst a regionů
Ing. Tomáš  Vybíral, Ph.D.
- Georeal spol. s r.o.


3D mapování a správa prostorových dat v Praze
RNDr. Jan Bareš - IMIP Praha


GIS Plzeňského kraje v oblasti regionálního rozvoje a územního plánování
Michal Souček – KÚPK


Urbánní problematika a rozvoj měst v programech SF EU v období 2007-2013
Mgr. Petr Pelcl - ÚKRMP Plzeň

FOTOALBUMprogramový výbor konference:
Zdravko Rusev - programový ředitel
Milan Svoboda - MMP
Miloslav Michalec - KÚPK

Oficiální partneři konference


hotel CENTRAL PLZEŇ


©2006 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved