4. Mezinárodní konference
Strategické plány měst a informační technologie
SPMIT  2005

25. - 27.05. 2005, Brno, Česká republika
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
mezinárodní seminář
  27. 05. 2005
                                                                                                                        Záštita nad konferencí:

Ing. Jiří Paroubek
ministr
Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky

Vladimír Mlynář

ministr
MINISTERSTVO  INFORMATIKY

Česká republika


RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy
Ministerstvo vnitra
České republiky


Richard Svoboda
primátor
Statutární město Brno


Pořadatelé konference:

Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Evropské centrum pro architekturu, informační a komunikační technologie
Evropská akademie architektury
Ekonomicko - správní fakulta - Masarykova UNIVERSITA - bRNO

 

CD KATALOG

Čestný výbor konference

Ing. Jiří Paroubek

premiér
České republiky

RNDr. Josef Postránecký

Náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky

Vladimír Mlynář
Mgr. Ivana Hanačíková
vrchní ředitelka
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ing.
Stanislav Juránek
hejtman
Jihomoravského kraje

PhDr. Richard  Svoboda
.
primátor
Statutární město Brno

Doc. JUDr. Ivan Malý , CSc.

děkan
Ekonomicko-správní fakulta - Masarykova univerzita v Brně

Organizační výbor

Zdravko Rusev – EAA  organizační  ředitel
Bc. Roman Čermák, MBA - MM Brno
Ing. Bc. Pavel Fišer - Krajský úřad Jihomoravského kraje

PROGRAM - 25.05.2005

Zahájení konference

RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky


Mgr. Ivana Hanačíková
vrchní ředitelka pro cestovní ruch
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


I.


Ing. Jaroslav Kotolan,CSc.- GEODIS Brno s.r.o.


Správa městských sítí v kontextu EU a trendů v IT
Mgr. Michal Štourač – BERIT a.s.


Koncept ÚPVÚC Jihočeského kraje.
Ing. arch. Radek Boček, Krajský úřad Jihočeského kraje


Strategický plán
Jihočeského kraje
Mgr. Jan Vodička, Krajský úřad Jihočeského kraje

PROGRAM - 26.05.2005
Zahájení konference

Zdravko Rusev
Evropská akademie architektury


Strategický plán města
Bc. Roman Čermák, MBA – MM Brno


Strategie  města v evropském kontextu
Dr. Ing. Marie Zezůlková – MM Brno


Strategie rozvoje JMK
Ing. Bc. Pavel Fišer - JMK


Prostorový model ekonomického rozvoje České republiky
Doc. RNDr. Milan Viturka, CSc., ing. Petr Halámek
- MU Brno, ESF


Nové železniční nádraží Brno
Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, Ing. František Mráz - SUDOP Brno s.r.o.


Program rozvoje města Plzně
RNDr. Milan Svoboda


Nove metody tvorby 3D sceny z 2D obrazkov
Andrej Ferko, RNDr. Kateřina Dařílková - Slovensko


Ditální město
Zdravko Rusev - EAA

Evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
Seminář
PROGRAM - 27.05.2005Projekty mezinárodní spolupráce Ministerstva informatiky
Ing. Jan Prokšík,
Zdeněk Nahodil
Sekce E - government - Ministerstvo informatiky


Realizace podpor z fondu soudružnosti
Ing. Ladislav Kylar
odbor řídícího orgánu Fondu soudružnosti - MMR ČR


SROP
Ing. Jana Paláčková
ředitelka, odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha – MMR ČR


Spolufinancování dopravních projektů z fondů EU
Ing. Lada Hlaváčková
odbor fondů EU – MD ČR


ASO Brno
PhDr. Irena Čornejová - ASO Brno


Program AKTION
Ing. Helena Hanžlová - DZS, MŠMT ČR

speciální partneři konference
 


OFFICIAL AIRLINE CARRIER
 
©1999 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved.