SPMIT  2005
4. CELOSTÁTNÍ  konference S Mezinárodní ÚČASTÍ
Strategické plány měst a informační technologie
25. - 27.05. 2005, BRNO ČESKÁ REPUBLIKA
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ

5. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON
STRATEGICAL PLANS OF THE CITIES AND INFORMATION TECHNOLOGIES
EUROPEAN PROGRAMS AND PROJECTS FOR CITIES AND REGIONS URBAN DEVELOPMENT

MAY 25.-27, 2005, BRNO  CZECH REPUBLIC

Záštita nad konferencí:



Ing. Jiří Paroubek
ministr
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Vladimír Mlynář

ministr
MINISTERSTVO  INFORMATIKY
České republiky 



RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky 


Richard Svoboda
primátor
Statutární město Brno


Pořadatelé konference



Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Evropské centrum pro architekturu, informační a komunikační technologie
Evropská akademie architektury
Ekonomicko - správní fakulta Masarykova UNIVERSITA bRNO

Čestný výbor konference

Ing. Jiří Paroubek

premiér
České republiky

RNDr. Josef Postránecký

Náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky

Vladimír Mlynář
Mgr. Ivana Hanačíková
vrchní ředitelka
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ing.
Stanislav Juránek
hejtman
Jihomoravského kraje

PhDr. Richard  Svoboda
.
primátor
Statutární město Brno

Doc. JUDr. Ivan Malý , CSc.

děkan
Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně

ISBN: 
PROGRAM SPMIT 2005

Zahájení konference
Open the Conference


RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky


Mgr. Ivana Hanačíková
vrchní ředitelka pro cestovní ruch
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


I.

Ing. Jaroslav Kotolan,CSc.- GEODIS Brno s.r.o.


Správa městských sítí v kontextu EU a trendů v IT
Mgr. Michal Štourač – BERIT a.s.


Koncept ÚPVÚC Jihočeského kraje.
Ing. arch. Radek Boček, Krajský úřad Jihočeského kraje


Strategický plán
Jihočeského kraje
Mgr. Jan Vodička, Krajský úřad Jihočeského kraje

I.
PROGRAM - 26.05.2005
Zahájení konference


Zdravko Rusev
Evropská akademie architektury


Strategický plán města
Bc. Roman Čermák, MBA – MM Brno


Strategie  města v evropském kontextu
Dr. Ing. Marie Zezůlková – MM Brno

II.

Strategie rozvoje JMK
Ing. Bc. Pavel Fišer - JMK


Prostorový model ekonomického rozvoje České republiky
Doc. RNDr. Milan Viturka, CSc., ing. Petr Halámek
- MU Brno, ESF


Nové železniční nádraží Brno
Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, Ing. František Mráz - SUDOP Brno s.r.o.

II.

Program rozvoje města Plzně
RNDr. Milan Svoboda


Nove metody tvorby 3D sceny z 2D obrazkov
Andrej Ferko, RNDr. Kateřina Dařílková - Slovensko


Ditální město
Zdravko Rusev - EAA

III.

Evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
Seminář
PROGRAM - 27.05.2005



Projekty mezinárodní spolupráce Ministerstva informatiky
Ing. Jan Prokšík,
Zdeněk Nahodil
Sekce E - government - Ministerstvo informatiky


Realizace podpor z fondu soudružnosti
Ing. Ladislav Kylar
odbor řídícího orgánu Fondu soudružnosti - MMR ČR


SROP
Ing. Jana Paláčková
ředitelka, odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha – MMR ČR

IV.

Spolufinancování dopravních projektů z fondů EU
Ing. Lada Hlaváčková
odbor fondů EU – MD ČR


ASO Brno
PhDr. Irena Čornejová - ASO Brno


Program AKTION
Ing. Helena Hanžlová - DZS, MŠMT ČR

speciální partneři konference

 


OFFICIAL AIRLINE CARRIER

 

Organizační výbor

Zdravko Rusev – EAA  organizační  ředitel
Bc. Roman Čermák, MBA - MM Brno
Ing. Bc. Pavel Fišer - Krajský úřad Jihomoravského kraje

Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

©2005 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved.