3. Mezinárodní konference
Strategické plány měst a informační technologie
SPMIT  2004
26. - 28.05. 2004
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
mezinárodní seminář
  28. 05. 2004,
České Budějovice
26. - 28. 05. 2004
Záštita nad konferencí:

JUDr. Pavel Němec
ministr
Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky

RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy
Ministerstvo vnitra
České republiky

RNDr. Jan Zahradník
hejtman
Jihočeský kraj
Česká republika

Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.
primátor
České Budějovice

Pořadatelé konference:
Jihočeský kraj
Statutární město České Budějovice
Evropské centrum pro architekturu a informační technologie
Zemědělská fakulta - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mezinárodní programový výbor
Ingrid Goetzl - Rakousko 
Stanislav Losert - Česká republika
Robert Poots - Severní Irsko
Zdravko Rusev - EAA, předseda programového výboru
Elzbieta Strzelecka - Polsko

PROGRAM


Zahájení konference

Ing. Tomáš Holenda
ředitel odboru informatizace veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky


RNDr. Jan Zahradník
hejtman
Jihočeského kraje


Mgr. Juraj Thoma
náměstek primátora
Statutární město České Budějovice


Dr. Ing. Dagmar Parmová
proděkanka
Zemědělská fakulta - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Dr. Bc. Ludvík Zíma
Krajský úřad Jihočeského kraje


Společný regionální operační program - příležitost pro rozvoj regionů a měst.
Ing. Jana Paláčková, MMR ČR - oddělení Monitoring SAPARD a ROP
(v zastoupení)


GIS data pro obce, města, regiony a kraje
Mgr. Miroslav Pergler, GEODIS Brno


Pilotný projekt sledovania, evidovania a vyhodnocovania údajov o území BSK.
Dr.Milan Rajčak, Mgr. Róbert Janáček- Bratislavský samosprávní kraj


Směry strategického rozvoje Ústeckého kraje.
Ing. Jan Sixta, CSc.- 
Krajský úřad Ústeckého kraje

27.05.2004

Zahájení konference

Ing. Jaroslav Malina
Sun Microsystems Czech spol. s r.o.


From 3D-modelling to 3D-GIS.
Franz Steidler - CyberCity AG Švýcarsko


GIS Krajského úřadu Jč. Kraje - ÚPVÚC Jihočeského kraje.
Ing. arch. Radek Boček - Krajský úřad Jihočeského kraje


Internetové technologie pro personální identifikaci a poskytování služeb.
Jaroslav Ploc, OR - CZ spol.s r.o.


Dopravní infrastruktura jako klíčový prvek rozvoje regionu.
Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., Ing. Pavla Bucháčková, Ph.D.


Možnosti sdíleni geografických dat mezi krajskými úřrady a obcemi technologií ESRI.
Ing. Jitka Exnerová, Radek Kuttelwascher - ARCDATA PRAHA s.r.o.


Příprava staveb v pojetí návrhu nového stavebního zákona.
Ing. Jiří May - vedoucí oddělení podkladů pro územní plánování - MMR ČR


Účast podnikatelů prostřednictvím Jihočeské hospodářské komory na rozvoj Jihočeského kraje.
RNDr. Vladimír Kostka, Jihočeská hospodářská komora


Vybrané evropské projekty v oblasti cyklistické dopravy na území Jihočeského kraje.
JUDr. Jan Šmidmayer, Nadace pro jihočeské cyklostezky
Závěrečná diskuse

Celostátní konference
"Strategické plány měst a informační technologie"
"Evropské projekty pro rozvoj měst a regionů"
seminář


Zahájení semináře
prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.
děkanka
Zemědělská fakulta - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Zkušenosti z předvstupní pomoci ES, možnost využití prostředků Evropského hospodářského prostoru / Norska
Jana Hendrichová
ředitelka
MF ČR CZP OKP ES


Strategie rozvoje Hluboké nad Vltavou v Evropské Unii.
Ing. Tomáš Jirsa - starosta Hluboké nad Vltavou


Regionální inovační strategie pro Prahu - projekt BRIS
Ing. Daniela Váchová TCAV ČR

Přestávka - break

ICT Strategy of Vienna.
Mrs. Ingrid Götzl - Chief Executive Office - ICT Strategy and Management - Vienna Town Hall  - Vídeň


Cohesive Strategic Trans-European Development.
Mr. Robert Poots - Severní Irsko


Regional and Local Strategies Versus Development of the Cities.
Mrs. Elżbieta Strzelecka - Łódź - Polsko

organizační partneři konference:
    


Organizační výbor
 Ing. arch. Zdravko Rusev, Ph.D. prof. IAA - organizační ředitel konference
Ing. Dagmar Baumruková
Mgr. Jan Vodička
©2004 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved.