SPMIT 2003
2. Celostátní konference
Strategické plány měst a informační technologie
Druhé bienále SPMIT 2003
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
22.-23.05.2003 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Záštita nad konferencí:JUDr. Pavel Němec
ministr
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKYRNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky

Ing. Roman Línek
hejtman
Pardubický kraj

Ing. Miloš Mička
starosta
do 14.11.2002
RNDr. Josef Ošťádal
starosta
od 15.11.2002
Moravská Třebová

Pořadatelé konference:město Moravská Třebová
Evropské centrum pro architekturu a informační technologie 
EVROPSKÁ AKADEMIE ARCHITEKTURY
Region Moravskotřebovská a Jevičska

ISBN:  
PROGRAM SPMIT 2003

Zahájení konference


Reforma územní veřejné správy a informační technologie
RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky


Strategické plány měst a informační technologie
Mgr. Ivana Hanačíková
náměstkyně ministra
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika


Ing. Roman Línek
hejtman
Pardubický kraj
v zastoupení Ing. Josefem Jílkem (na fotografii)


RNDr. Josef Ošťádal
starosta
Moravská Třebová

I.
Strategické plánování v Pardubickém kraji
Ing. Pavel Kalivoda
, Mgr. Miroslav Smejkal,
Krajský úřad Pardubického kraje

B - FORUM – informační systémy veřejné správy na Internetu
Mgr. Michal Štourač
BERIT a.s.

Mezinárodní spolupráce hl. m. Prahy v oblasti informatiky - strategie a zkušenosti
Ing. Jaroslav Šolc
Magistrát hl. m. Prahy

II.
Ortofotomapa ČR a její využití pro prezentaci obcí a měst
Ing. Jaroslav Kotolan, CSc.
Geodis Brno

Strategické plánování v městě Pardubice
Ing. arch. Iva Lánská, Ing. David Tomíška
Magistrát města Pardubice

Komunikační systémy pro města a obce
Jaroslav Ploc
OR - CZ spol.s r.o.

Sun Microsystems – vize a produkty
Ing. Jaroslav Malina
Sun Microsystems Czech

III.
PRÚOOK – Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
Ing. Stanislav Losert, Bc. Zdeněk Bogoč
Krajský úřad Olomouckého kraje

Open DGN iniciativa Bentley
Tomáš Staněk
Bentley Systems ČR spol. s r.o.

IV.
Využití geografického informačního systému na ORR KrÚ JMK
Jaroslav Keprt
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Řešení Intergraphu pro podporu strategického plánování měst a obcí
Petr Kubíček
INTERGRAPH ČR

Rozvojové projekty Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska
RNDr. Renata Šedová, Ing. Josef Jílek
Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
seminář
PROGRAM - 23.05.2003
Zahájení semináře


Ing. Jaroslav Folprecht
ředitel Krajského úřadu
Pardubického kraje

RNDr. Josef Ošťádal
starosta
Moravská Třebová

Zdravko Rusev
EAA

I.
Zkušenosti Pardubického kraje s nástroji předvstupní pomoci EU
Ing. Pavel Kalivoda, Mgr. Miroslav Smejkal
Krajský úřad Pardubického kraje

Mezinárodni spolupráce a podpora výzkumu v 6. rámcovém programu EU
Doc. RNDr. Jitka Kubátová, CSc.
TCAV ČR

II.
TELECITIES an aspect which fits to your intented results
Rainer Riedel
Vienna City Administration, special guest

Zkušenosti z předvstupního programu SAPARD a jejich využitelnost ve Společném operačním programu
Ing. Jana Paláčková
 oddělení Monitoring Sapard a ROP
MMR ČR

III.
Velké dopravní projekty České republiky - Středočeského kraje jako příspěvek v řešení dopravní politiky EU
Ing. Ladislav Bína, CSc.
Krajský úřad Středočeského kraje

Zkušenosti s využíváním předvstupní pomoci EU v oblasti ekonomické a sociální koheze
Hana Hybešová
MF ČR CZP OKP ES

organizační partneři konference:

 


ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
Ing. Pavel Šafařík
Ing. Marek Němec
Petr Pavlíček

Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch
.eu

©2003 Zdravko Rusev -  All  right reserved.