2. Celostátní konference
Strategické plány měst a informační technologie
Druhé bienále SPMIT 2003
22. - 23.05. 2003
evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
 mezinárodní SEMINÁŘ
  23. 05. 2003
Moravská Třebová
22. - 23. 05. 2003Záštita nad konferencí:

JUDr. Pavel Němec
ministr
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky

Ing. Roman Línek
hejtman
Pardubický kraj

Ing. Miloš Mička
starosta
do 14.11.2002
RNDr. Josef Ošťádal
starosta
od 15.11.2002
Moravská Třebová

Pořadatelé konference:
Evropské centrum pro architekturu a informační technologie - IAA
město Moravská Třebová
Region Moravskotřebovská a Jevičska
PROGRAM

Zahájení konference

"Reforma územní veřejné správy a informační technologie"
RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy
Ministerstvo vnitra
Česká republika


"Strategické plány měst a informační technologie"
Mgr. Ivana Hanačíková
náměstkyně ministra
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika


Ing. Roman Línek
hejtman
Pardubický kraj
v zastoupení Ing. Josefem Jílkem (na fotografii)


RNDr. Josef Ošťádal
starosta
Moravská Třebová

I.
"Strategické plánování v Pardubickém kraji”
Ing. Pavel Kalivoda
, Mgr. Miroslav Smejkal,
Krajský úřad Pardubického kraje
"B - FORUM – informační systémy veřejné správy na Internetu"
Mgr. Michal Štourač - BERIT a.s.
"Mezinárodní spolupráce hl. m. Prahy v oblasti informatiky - strategie a zkušenosti",
Ing. Jaroslav Šolc - Magistrát hl. m. Prahy

II.
"Ortofotomapa ČR a její využití pro prezentaci obcí a měst"
Ing. Jaroslav Kotolan, CSc. - Geodis Brno
"Strategické plánování v městě Pardubice",
Ing. arch. Iva Lánská, Ing. David Tomíška - Magistrát města Pardubice
"Komunikační systémy pro města a obce"
Jaroslav Ploc - OR - CZ spol.s r.o.
"Sun Microsystems – vize a produkty"
Ing. Jaroslav Malina - Sun Microsystems Czech

III.
"PRÚOOK – Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje",
Ing. Stanislav Losert, Bc. Zdeněk Bogoč, Krajský úřad Olomouckého kraje
"Open DGN iniciativa Bentley"
Tomáš Staněk, Bentley Systems ČR spol. s r.o.

IV.

"
Využití geografického informačního systému na ORR KrÚ JMK",
Jaroslav Keprt ,
Krajský úřad Jihomoravského kraje
"Řešení Intergraphu pro podporu strategického plánování měst a obcí", 
Petr Kubíček - INTERGRAPH ČR
"Rozvojové projekty Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska" .
RNDr. Renata Šedová, Ing. Josef Jílek, Region Moravskotřebovska a Jevíčska

Evropské projekty pro rozvoj měst a regionů
seminář

PROGRAM - 23.05.2003

Zahájení semináře

Ing. Jaroslav Folprecht
ředitel Krajského úřadu
Pardubického kraje

RNDr. Josef Ošťádal, starosta Moravská Třebová
Prof. Zdravko Rusev, Ph.D.,  EUROARCH - ECAICT - EAA

I.

"Zkušenosti Pardubického kraje s nástroji předvstupní pomoci EU",
Ing. Pavel Kalivoda, Mgr. Miroslav Smejkal, Krajský úřad Pardubického kraje
"Mezinárodni spolupráce a podpora výzkumu v 6. rámcovém programu EU",
Doc. RNDr. Jitka Kubátová, CSc. - TCAV ČR

II.
"TELECITIES an aspect which fits to your intented results", Rainer Riedel
Vienna City Administration, special guest
"Zkušenosti z předvstupního programu SAPARD a jejich využitelnost ve Společném operačním programu"
Ing. Jana Paláčková - MMR ČR - oddělení Monitoring Sapard a ROP

III.

"Velké dopravní projekty České republiky - Středočeského kraje jako příspěvek v řešení dopravní politiky EU"
Ing. Ladislav Bína, CSc. - Krajský úřad Středočeského kraje
"Zkušenosti s využíváním předvstupní pomoci EU v oblasti ekonomické a sociální koheze",
Hana Hybešová - MF ČR CZP OKP ES

organizační partneři konference:
 

Organizační výbor:
Prof. Ing.arch. Zdravko Rusev, Ph.D. - organizační ředitel konference
Ing. Pavel Šafařík
Ing. Marek Němec
Petr Pavlíček
©
2003 Euroarch - Zdravko Rusev. All right reserved.