SPMIT 2001
Celostátní konference
Strategické plány měst a informační technologie
První bienále SPMIT 2001 
24.05.2001, MNICHOVO HRADIŠTĚ ČESKÁ REPUBLIKA

Záštita nad konferencí:Ing. Petr Lachnit, CSc.
ministr
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

Jaroslav Myška
starosta
MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

 Pořadatelé konference:

          
 
město Mnichovo Hradiště
Evropské centrum pro architekturu a informační technologie 
evropská akademie architektury
Česká Asociace pro Geoinformace

Čestný výbor konference

Ing. Petr Lachnit, CSc.
ministr
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika
RNDr. Josef Postránecký
 náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy
Ministerstvo vnitra
Česká republika
PaedDr. Jiří Durčok
první náměstek ministra
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika
Ing. Petr Bendl
krajský hejtman
Krajský úřad Středočeský kraj
Ing. Jaroslav Kouba
přednosta
Okresní úřad Mladá Boleslav 
Jaroslav Myška
starosta
Mnichovo Hradiště

Čestní hosté konference

Ing. Stanislav Jáně - ředitel - Nemetschek s.r.o.
Tomáš Staněk - ředitel Bentley systems ČR s.r.o.
Josef Švenda - ředitel - Autodesk spol. s r.o.
David Palas - obchodní ředitel - Autodesk spol. s r.o.
Ing. Ladislav Bečvařík - ředitel - HSI spol. s r.o
Ing. Zdeněk Hotař - GEODIS BRNO spol. s r.o.
Ing. Jan Binter - GIS manager - CAD STUDIO spol. s r. o.
PNDr. Jana Kratinová - ředitel odboru informatiky - MHMP
PhDr. Marie Pavlů - ředitelka EIC Centrum pro regionální rozvoj ČR
Ing. Ladislav Bína - ved. reg.rozvoje Krajský úřad Středočeského kraje
PhDr. Milan Turba - vedoucí úseku strategických koncepcí - ÚRHMP
Ing. Jaroslav Šolc - odbor informatiky MHMP
Jan Ouška - místostarosta - Třeboň 
Ing. Pavel Konicar - ředitel ET - PVT a.s

ISBN: 
PROGRAM SPMIT 2001

Zahájení konference


"Strategie regionálního rozvoje"
PaedDr. Jiří Durčok
první náměstek ministra MMR ČR


RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra pro reformu veřejné správy MV ČR
I.
Základní teze rozvoje Středočeského kraje
Ing. Ladislav Bína
Krajský úřad Středočeského kraje

Strategický plán hl. m. Prahy - nový nástroj řízení města
 PhDr. Milan Turba
ředitel úseku strategických koncepcí - ÚRHMP

Tvorba informační strategie hl. m. Prahy
Ing. Jaroslav Šolc
MHMP

II.
Města na webu
Ing. David Palas
obchodní ředitel Autodesk - ČR

Vztah strategického plánu a územního plánu města v Pardubicích
Ing. arch. Pavla Pannová
hl. architekt města Pardubice

Bentley pro oblast státní správy a samosprávy
Ing. Tomáš Staněk
ředitel Bentley - ČR

Fotogrammetrie v základech IS a SP
Ing. Zdeněk Hotař
GEODIS BRNO

III.

Principy tvorby a zavádění regionálních informačních systémů 
Ing. Miroslav Klusák., Ing. Ondřej Patočka - HSI

Strategický plán města České Budějovice
Ing. Patrik Starčevský

IV.
Mapa a územní plán jako součást webového informačního systému"
Ing. Jan Binter
GIS manager, CAD Studio

Užití GIS pro rozvoj města Hradce Králové
Ing. arch Vladimíra Šilhánová, Ing. Milan Křehlík

Strategický plán Třeboně 1998 -2003
Jan Ouška
zástupce starosty města Třeboň

Organizační Partneři
Organizační výbor

Ing. arch. Zdravko Rusev, Ph.D., prof. IAA
Ing. Miloš Krůfa
Arnošt Vajzr

Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

©2001 Zdravko Rusev -  All  right reserved.