Celostátní konference
Strategické plány měst a informační technologie
První bienále SPMIT 2001 
24.05.2001, Mnichovo Hradiště

Pořadatelé konference:
Evropské centrum pro architekturu a informační technologie 
evropská akademie architektury
město Mnichovo Hradiště
Česká Asociace pro Geoinformace

Záštita nad konferencí:


Ing. Petr Lachnit, CSc.
ministr
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

Jaroslav Myška
starosta
Mnichovo Hradiště

Čestný výbor konference
Ing. Petr Lachnit, CSc.
ministr
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika
RNDr. Josef Postránecký
 náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy
Ministerstvo vnitra
Česká republika
PaedDr. Jiří Durčok
první náměstek ministra
Ministerstvo pro místní rozvoj
Česká republika
Ing. Petr Bendl
krajský hejtman
Krajský úřad Středočeský kraj
Ing. Jaroslav Kouba
přednosta
Okresní úřad Mladá Boleslav 
Jaroslav Myška
starosta
Mnichovo Hradiště

Čestní hosté konference
Ing. Stanislav Jáně - ředitel - Nemetschek s.r.o.
Tomáš Staněk - ředitel Bentley systems ČR s.r.o.
Josef Švenda - ředitel - Autodesk spol. s r.o.
David Palas - obchodní ředitel - Autodesk spol. s r.o.
Ing. Ladislav Bečvařík - ředitel - HSI spol. s r.o
Ing. Zdeněk Hotař - GEODIS BRNO spol. s r.o.
Ing. Jan Binter - GIS manager - CAD STUDIO spol. s r. o.
PNDr. Jana Kratinová - ředitel odboru informatiky - MHMP
PhDr. Marie Pavlů - ředitelka EIC Centrum pro regionální rozvoj ČR
Ing. Ladislav Bína - ved. reg.rozvoje Krajský úřad Středočeského kraje
PhDr. Milan Turba - vedoucí úseku strategických koncepcí - ÚRHMP
Ing. Jaroslav Šolc - odbor informatiky MHMP
Jan Ouška - místostarosta - Třeboň 
Ing. Pavel Konicar - ředitel ET - PVT a.sPROGRAM
Zahájení konference

"Strategie regionálního rozvoje"
PaedDr. Jiří Durčok
první náměstek ministra MMR - ČR

Zahájení konference

RNDr. Josef Postránecký
náměstek ministra pro reformu veřejné správy MV - ČR
I.
"Základní teze rozvoje Středočeského kraje"
Ing. Ladislav Bína  - Krajský úřad Středočeského kraje
"Strategický plán hl. m. Prahy - nový nástroj řízení města" 
 PhDr. Milan Turba - ředitel úseku strategických koncepcí - ÚRHMP
"Tvorba informační strategie hl. m. Prahy" Ing. Jaroslav Šolc - MHMP

II.
"Města na webu" Ing. David Palas - obchodní ředitel Autodesk - ČR
"Vztah strategického plánu a územního plánu města v Pardubicích",  Ing. arch. Pavla Pannová - hl. architekt města Pardubice
"Bentley pro oblast státní správy a samosprávy"  - Ing. Tomáš Staněk - ředitel Bentley - ČR
"Fotogrammetrie v základech IS a SP", Ing. Zdeněk Hotař - GEODIS BRNO

III.

"Principy tvorby a zavádění regionálních informačních systémů" 
Ing. Miroslav Klusák., Ing. Ondřej Patočka - HSI
"Strategický plán města České Budějovice" Ing. Patrik Starčevský
"Mapa a územní plán jako součást webového informačního systému"

IV.
Ing. Jan Binter, GIS manager, CAD Studio
"Užití GIS pro rozvoj města Hradce Králové",   Ing. arch Vladimíra Šilhánová, Ing. Milan Křehlík
"Strategický plán Třeboně 1998 -2003", Jan Ouška, - zástupce starosty města Třeboň

Organizační Partneři:
 


Organizační výbor
Ing. arch. Zdravko Rusev, Ph.D., prof. IAA
Ing. Miloš Krůfa
Arnošt Vajzr

Organizační ředitel konference:
Ing. arch. Zdravko Rusev, PhD., prof. IAA
president 
Evropské akademie architektury
Evropského centra pro architekturu a informační a komunikační technologie 
EUROARCH - ECAIT- EAA
P.O. BOX 235.  PSČ 160 41, PRAHA 6, 
©2001 Zdravko Rusev -  All  right reserved