8. EDA 2017 – KOŠICE
8. ročník celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou
INOVÁCIA EURÓPSKYCH MIEST, ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE,
SYNTÉZA S UMENÍM A KULTÚROU,
EURÓPSKE PROGRAMY A PROJEKTY PRE ROZVOJ MIEST

8. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON
INNOVATION OF EUROPEAN CITIES, URBAN PLANNING, STRATEGIC PLANNING AND SYNTHESIS WITH FINE ART AND CULTURE
EUROPEAN PROGRAMS AND PROJECTS FOR URBAN DEVELOPMENT
KOŠICE - 23. - 24. 05. 2017

Official hotel of the conferenceDoubleTree by Hilton Košice
Hlavná 1, 040 01 Košice, SlovakiaDouble room EURO 91,- - Single room EURO 75,-
resevation code - password: EDA 2017


KONTAKT
+421 55 3251 100 | Recepcia
+421 55 3251 300 | Recepcia
reservations@hiltonkosice.sk
recepcia@hiltonkosice.sk8. EDA 2017
Organizing and Program Director:
Prof. IAA Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc.
EUROARCH P.O. BOX 235. PSČ 160 41, PRAHA 6


Last update: 1.2017  ©2017 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved.