11. EVROPSKÁ VĚDECKO-PRAKTICKÁ KONFERENCE
PODMÍNKY A PROCESY INVESTOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ, VÝSTAVBY A ROZVOJE VE STAVEBNICTVÍ
2020+ VISEGRAD+
22.-23.09.2020
hradec králové, ČESKÁ REPUBLIKA

11. EURÓPSKA VEDECKO PRAKTICKÁ KONFERENCIA
PODMIENKY A PROCESY INVESTOVANIA, PLÁNOVANIA, VÝSTAVBY A ROZVOJA STAVEBNÉHO PRIEMYSLU
22.-23. 09.2020, HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÁ REPUBLIKA

11. EUROPEJSKA KONFERENCJA NAUKOWA
WARUNKI I PROCESY INWESTYCYJNE, PLANOWANIE, BUDOWA I ROZWÓJ SEKTORA BUDOWLANEGO
2020+ VISEGRAD+
22.-23.09.2020
hradec králové, czech republic

11. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON
Conditions and processes on investment, planning, build - up and development
of building industry

 2020+ VISEGRAD+
SEPTEMBER 22.-23, 2020 hradec králové, czech republic

Záštita nad konferencí:
ZÁŠTITA NAD KONFERENCIOU:
POD PATRONATEM :
UNDER AUSPICE OF:
Ing. Klára Dostálová
ministryně
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Klára Dostálová
Minister
Ministry of Regional Development of the czech republic

POLISH V4 PRESIDENCYAmbasada Rzeczypospolitej polskiej w pradze
embassy of the REPUBLIC OF poland in prague
POLISH V4 PRESIDENCY
J.E.
Peter Weiss
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v ČESKEJ republike 

H.E. 
Peter Weiss
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Slovak Republic to the CZECH REPUBLIC

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman
Královéhradecký kraj

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
President
Hradec Králové Region
Czech Republicprof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor
Statutární město Hradec Králové

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Mayor
City of Hradec Králové
Czech Republic

Pořadatelé konference
ORGANIZE BY:

   


   KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
evropská akademie architektury
EVROPSKÉ CENTRUM PRO STRATEGICKÝ VÝZKUM A EU SPOLUPRÁCI
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ A komunikačnÍ TECHNOLOGIE
  
  
EUROPEJSKA AKADEMIA ARCHITEKTURY, PRAGA, REPUBLIKA CZESKA
EUROPEJSKI OŚRODEK PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I WSPÓŁPRACY UNIJNEJ, PRAGA, REPUBLIKA CZESKA

Hradec Králové Region
CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ
EUROPEAN ACADEMY OF ARCHITECTURE, PRAGUE CZECH REPUBLIC
ЕUROPEAN CENTER FOR STRATEGIC RESEARCH AND EU COOPERATION, PRAGUE CZECH REPUBLIC
ЕUROPEAN CENTER FOR ARCHITECTURE, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY, PRAGUE CZECH REPUBLIC

KÜLÖNLEGES PARTNEREK
OFICIALNI PARTNERZY
SPECIAL PROGRAM AND ORGANIZING PARTNERS

 

technická univerzita v košiciach
slovenská komora stavebných inžinierov
REMING CONSULT a.s.
BIAS M EOOD


UNIWERSYTET TECHNICZNY, KOSZYCE, SŁOWACJA
SŁOWACKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
REMING CONSULT a.s.
BIAS M EOOD


EUROPEAN INVESTMENT BANK
THE SLOVAK CHAMBER OF CIVIL ENGINEERS

TECHNICAL UNIVERSITY IN KOSICE SLOVAKIA
REMING CONSULT a.s.
BIAS M EOOD


DC HONOUR COMMITTEE OF THE CONFERENCE
  
J.E. Peter Weiss
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v ČESKEJ republike 
H.E.  Peter Weiss
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Slovak Republic to the CZECH REPUBLIC


Antoni Wręga
chargé d’affaires
Ambasada Rzeczypospolitej polskiej w pradze
Antoni Wręga
chargé d’affaires
embassy of the REPUBLIC OF poland in prague

HONOUR COMMITTEE OF THE CONFERENCE
  
Ing. Klára Dostálová
RNDr. Josef Postránecký
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Prof. Dr. Stanislav Kmeť
Bc. Pavel Hečko
Ing. Bc. Jiří Bláha

Nathalie Binet
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Eng. Маньо Манев
Ing. Slavomír Podmanický

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ A Programový výbor konference
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE CONFERENCE

Daniel Baliński
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Poland

V
ladimír Benko
SKSI, Slovensko
Vladimír Benko

SCCE,
Slovak Republic
Nathalie Binet
European Investmen Bank

Tamás Dömötör, PhD
Prime Minister’s Office, Hungary
Kvetoslav Kmec
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky
Kvetoslav Kmec
Ministry for Investment, Regional Development and Information
of the Slovak Republic

Stanislav Kmeť
TUKE Slovensko
Stanislav Kmeť
Technical University of Kosice, Slovak Republic
František Kubeš
Magistrát města Brna
František Kubeš
City of Brno, Czech Republic 

Ivana Kudrnáčová
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Ivana Kudrnáčová
Hradec Králové Regional Authority, Czech Republic

Маньо Манев
BIAS - M EOOD, Bulharsko
Manyo Manev
BIAS - M EOOD, Bulgaria
Slavomír Podmanický
 Slovak Republic

Slavomír Podmanický
 Slovak Republic
Josef Postránecký
Ministerstvo vnitra České republiky
Josef Postránecký
Ministry of Interior of the Czech Republic
Zdravko Rusev
ЕАА
Zdravko Rusev
ЕАА, Czech Republic
MSc Eng. MSc Econ. Gábor Szőllőssy
Magyar Mérnöki Kamara
Hungarian Chamber of Engineers
Małgorzata Urbańska
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Poland
Karel Vít
Statutární město Hradec Králové
Karel Vít
City of Hradec Králové, Czech Republic

Marie Zezůlková

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Marie Zezůlková
Ministry of regional development of the Czech Republic


(in alphabetical order without titles)

ISBN: 978-80-87159-54-5
PROGRAM EDA 2020

I.
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
OPENING OF THE CONFERENCE
22.09.2020


Dagmar Urbanová
radca
ekonomické
& obchodné záležitosti
VEĽVISLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY V PRAHEPawel Piotrowski
III. Secretary

Ambasada Rzeczypospolitej polskiej w pradze


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman
Královéhradecký krajIng. Bc. Jiří Bláha
4. náměstek primátora
statutární město Hradec Králové

EAA SILVER MIRROR DIPLOMA


Veľvislanectvo Slovenskej republiky
v Českej republike

SILVER MIRROR DIPLOMA 2019
Reming Consult Bulgaria EOOD, BulgariaZdravko Rusev, president EAA, Jeho excelence Peter Weiss, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike,
přebírá za Reming Consult Bulgaria EOOD Dagmar Urbanová, radca EOZ, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky  v Českej republike
(foto zleva do práva)

SILVER MIRROR DIPLOMA 2020
Slovenská komora stavebných inžinierov Slovenská republika


Zdravko Rusev, president EAA, Jeho excelence Peter Weiss, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike,
přebírá za SKSI Dagmar Urbanová, radca EOZ, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky  v Českej republike
(foto zleva do práva)

SILVER MIRROR DIPLOMA 2020
Reming Consult a.s., Slovenská republika


Zdravko Rusev, president EAA, Jeho excelence Peter Weiss, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike,
přebírá za Reming Consult a.s. Dagmar Urbanová, radca EOZ, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky  v Českej republike
(foto zleva do práva)

SILVER MIRROR DIPLOMA 2020
BIAS - M Ltd., Bulgaria


Zdravko Rusev, president EAA,  Eng. Marin Gergov, president KIIP, Eng. Manyo Manev, Manager BIAS-M Ltd, Eng. Antoni Chipev, KIIP
(foto zleva do práva)
 Eng. Elena Ivanova-Krasteva, Eng. Manyo Manev, Manager BIAS-M Ltd,Eng. Adriana Taskova, 
(foto zleva do práva)

JMENOVÁNI PROFESORŮ EAA
EAA professors nomination for 2020


republic of poland
POLISH V4 PRESIDENCY


Ambasada Rzeczypospolitej polskiej w pradze
embassy of the REPUBLIC OF poland in prague

republic of polandMałgorzata Urbańska


Zdravko Rusev, president EAA, Mr. Pawel Piotrowski, III. tajemník, Velvyslanectví Polské republiky v Praze,
přebírá za paní
Małgorzatu Urbańskou, Polska republika diplom profesora EAA, ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze
(foto zleva do prava)

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC


Dr. Ing. Marie Zezůlková


Ing. Marie Kostruhová


Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.

MAĎARSKO
HUNGARY


MSc Eng. MSc Econ. Gábor Szőllőssy

BULHARSKO
BULGARIAEng. Manyo Manev


Zdravko Rusev, president EAA,  Eng. Marin Gergov, president KIIP, Eng. Manyo Manev, Manager BIAS-M Ltd, Eng. Chipev KIIP
(visiting profesor diploma, foto zleva do prava)
Zdravko Rusev, president EAA, Eng. Marin Gergov, president KIIP, Eng. Elena Ivanova-Krasteva, Eng. Adriana Taskova
(EDA 2020 certifikace, foto zleva do prava)


II. KEY V4
Státní strategické plánování
S
tate strategigal planning


Wdrażanie polityki rozwoju regionalnego po 2020 roku
Implementation of regional development policy after 2020
Małgorzata Urbańska
Wydział Polityki Regionalnej
Departament Strategii Rozwoju
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Poland


National Strategic Urban and Spatial Planning in Hungary
Tamás Dömötör, PhD
Department of Urban and Spatial Planning and World Heritage
Prime Minister’s Office

HungaryStrategie regionálního rozvoje ČR 21+
Regional Development Strategy of the Czech Republic 21+
Dr. Ing. Marie Zezůlková
ředitelka
Odbor regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Director
Department of Regional Politics
Ministry of Regional Development of the Czech Republic

II. KEY CZ


Strategické plánování v souvislost s pandemií Covid-19
(několik poznámek k dosavadním zkušenostem)
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA
Ministerstvo vnitra České republiky
Ministry of Interior of the Czech Republic


Koncepce rozvoje veřejné správy do roku 2030
Framework for Public Administration until 2030
Ing. Mgr. David Sláma, prof. EAA
ředitel
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Ministerstvo vnitra České republiky
Director
Department of strategic development and coordination of the public servises
Ministry of Interior of the Czech Republic


Sbírka právních předpisů územně samosprávných celků - účinný nástroj komunikace mezi státem – ÚSC - občany
Ing. Marie Kostruhová
ředitelka
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstvo vnitra České republiky
Department of public management, supervision and inspection
Ministry of Interior of the Czech Republic

KEY III.


EIBG support for urban and regional Development
Nathalie Binet
Head of EIBG Prague Office
Andrea Ferjenčíková
EIBG Prague Office Institutional Representative


Novinky ve stavebním zákoně na úseku územního plánování
News in the Building Act in the Area of Spatial Planning
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D.
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ministry of Regional Development of the Czech Republic


Budujeme kreativní, digitální ekonomiku
Building creative, digital economy
Ing. Josef Praks

KEY IV.

Strategické plánování měst
City Strategical PlanningStrategické plánování v Brně, reflexe posledních 15 let
Strategic Planning in Brno, reflection of last 15 years
Mgr. František Kubeš
vedoucí
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Magistrát města Brna
Head of Department
Strategic Development and Cooperation Dept.
Brno City Municipality


Strategický plán rozvoje města Ostravy  na období 2017-2023
Ostrava City Strategic Development Plan 2017-2023
Ondřej Dostál
Odbor strategického rozvoje
Magistrát města Ostravy
Strategic Development Dept.
Ostrava City MunicipalityChytré projekty města Hradec Králové a jejich řízení
Smart projects of Hradec Kralove City and the project management
PhDr. Karel Vít, Ph.D.
vedoucí odboru
Odbor rozvoje města

Hradec Králové
Head of Department
Department of the City development
Hradec Králové Czech Republic

KEY V.

Strategické plánování regionů
Regional Strategical Planning


Plzeňský kraj - region prosperity
Ing. arch. Miloslav Michalec
vedoucí
Odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad
Plzeňského kraje
Head of Department
Department of the regional development
Plsen Region


Strategie rozvoje území – nezbytný nástroj vedoucí ke zvýšení kvality života v území.
A strategy od development of an area- a necessery tool leading to inceasing of the quality of life in the area.
Mgr. Ivana Kudrnáčová, prof. EAA
vedoucí
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Head of Department
Department of the regional development grants and subsidies
Hradec Králové Region

KEY VI.
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
OPENING OF THE CONFERENCE
23.09.2020


Nathalie Binet
Head of EIBG Prague Office
EUROPEAN INVESTMENT BANKprof. Dr. Stanislav Kmeť
rektor
T
ECHNICKA UNIVERZITA KOŠICE


Eng. Manyo Manev
Manager
BIAS-M Ltd
BUREAU FOR ENGINEERING AND

ARCHITECTURAL STRUCTURES

Visegrad Civil Engineering 


Софийско метро. Исторически напредък и влияние върху града
Sofia Metro. Historical Progress and City Impact
Eng
. Adriana Taskova
Eng. Elena Ivanova-Krasteva
BIAS - M Ltd.


Project BRAMET
Zdravko Rusev
EAA


Implementácia BIM na Slovensku
BIM implementation in Republik Slovakia
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Tomáš Funtik


Ultraľahké adaptívne systémy pre budúce generácie konštrukcií
Ultra-lightweight adaptive systems for future generations of structures
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
rektor
Technická univerzita v Košiciach Slovensko
Rector
Technical University of Kosice Slovak Republic


Analysis of Shear Connection Effect in Bridges with Encased Beams during
Static and Dynamic Loading
prof. Vincent Kvočák, PhD.
Patrícia Vaňová
Stavebná fakulta
Technická univerzita v Košiciach Slovensko
Fakulty of Civil Engineering
Technical University of Kosice Slovak Republic

DIRECTOR OF EDA 2020
Zdravko Rusev EAA
E-mail:  eaaeuroarch.eu

Organizační výbor
ORGANIZING COMMITTEE OF THE EDA 2020

Jana Hudcová, Hradec Králové Regional Aithority

Monika Líkářová, Hradec Králové Regional Aithority
Janet Marinopolska, BIAS M, Bulgaria
Michelle Mikerova, SCCE Slovakia
Barbara Mitterová, Reming Consult, a.s.
Zdravko Rusev, ЕАА

Jana Svobodová, City of Hradec Králové
Lukáš Zabranský, Hradec Králové Regional Aithority
(in alphabetical order without of titles)SPECIální partneři konference

FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.

pobočkA Hradec KrálovéLadislav Skalický
manažer pobočky Hradec Králové
ladislav.skalickyifontana.cz

Official hotel of the conference(Some of photos are from the EAA files)
 Last update: 23.09.2020 ©2020 Zdravko Rusev - Euroarch.  All web pages right reserved