EDA 2014

5. CELOSTÁTNÍ konference
INOVACE EVROPSKÝCH MĚST, ARCHITEKTURA, URBANISMUS, SYNTÉZA S UMĚNÍM A KULTUROU
evropské programy A PROJEKTY PRO rozvoj MĚST
26. 03. 2014, HRADEC KRÁLOVÉ, česká republika

Záštita nad konferencíVěra Jourová
ministryně
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

RSDr. Ing. Otakar Ruml
1. náměstek hejtmana
Královéhradecký kraj

Pořadatelé konference   KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury


VĚDECKÝ A Programový výbor konference:

Mgr. Ivana Kudrnáčová, KÚ KHK
Ing. arch. Jaromír Musil, prof. EAA KÚ KK
Mgr. Michael Otta, KÚ LK
RNDr. Josef Postránecký, prof. EAA, MV ČR (předseda progr. výboru)
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA, EAA (progr. ředitel)
Ing. Jiří Svátek, MM HK
Ing. Vlastimil Tesař, MZV ČR

ISBN: 978-80-87159-49-5
PROGRAM EDA 2014

Zahájení konference
26.03.2014
I.

Ing. Klára Dostálová
náměstkyně ministryně pro evropské programy a regionální rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Ing. Ivan Pilný
poslanec a předseda Hospodářského výboru
Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky


prof. Mgr. Josef Krofta

náměstek primátora pro kulturu, sport a cestovní ruch
město Hradec Králové


RSDr. Ing. Otakar Ruml
1. náměstek hejtmana
Královéhradecký kraj

II.

Aktuální stav přípravy Programového období 2014+
Ing. Klára Dostálová
náměstkyně ministryně pro evropské programy a regionální rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Tři pilíře úspěchu profesní kariéry ve 21. století
Ing.
Ivan Pilný
poslanec a předseda Hospodářského výboru
Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky
(host konference)Odolná města

Ing. Vlastimil Tesař
ředitel
Odbor mnohostranných ekonomických vztahů
Ministerstvo zahraničních věcí
Česká republika

III.

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí
Mgr. Ondřej Pergl
Odbor rozvoje a strategie regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Současná a budoucí podpora kulturního dědictví a současného umění z fondů EHP
Ing. Vladimír Študent, Ing. Jan Hrdlička(foto)
oddělení fondů EHP
Odbor projektového řízení
Ministerstvo kultury České republiky


2014+, příležitost pro Karlovarský kraj
Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajský úřad Karlovarského kraje

IV.

Hradec Králové - meziválečná moderní architektura a urbanismus na Indikativní seznam UNESCO
 Mgr. Lenka Jaklová


Doksy – nové využití zámeckého areálu ve vztahu k městu
Mgr. Miloš Krčmář
ředitel
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci


Jaroměř, Komenského most - hledaní nové podoby mostu v historickém jádru města  
Ing. Jiří Balský
ředitel
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Jozefov


Plošné průzkumy a ochrana památkových hodnot v procesu územního plánování
Ing. arch. Eliška Racková
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Pardubicích

V.

Open BIM jako podpora transparentnosti stavebních zakázek
Ing. Igor Seifert
(host konference)
Nemetschek Allplan Česko s.r.o. 


Evropské dotace - urbanismus - strategické plánování v Hradci Králové
Ing. Jiří Svátek
vedoucí odboru rozvoje města
Magistrát města Hradec Králové


Příprava Libereckého kraje na čerpání finančních prostředků EU v programovém období 2014 -2020
Mgr. Michael Otta

vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
Krajský úřad Libereckého kraje


fotoalbum konference

Organizační výbor

Ing. Lucie Rovenská, Královéhradecký kraj
Zdravko Rusev, EAA, (org. ředitel)
Ing. arch. Alena Krusová, CSc.
Veronika Kopištová (asistent org. ředitele)
Veronika Čapská (asistent)
Juliette Ďatelinková (asistent)

speciální partneři konference

FONTANA WATERCOOLERS s.r.o.
pobočkA Hradec Králové


Ladislav Skalický
manažer pobočky Hradec Králové
ladislav.skalickyifontana.cz

Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

 Last update: 26.03.2014  ©2014 Zdravko Rusev - Euroarch.  All web pages right reserved