EDA 2013

4. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
INOVACE EVROPSKÝCH MĚST, ARCHITEKTURA, URBANISMUS, SYNTÉZA S UMĚNÍM A KULTUROU
evropské proGRAMY A PROJEKTY PRO rozvoj MĚST
 10.10.2013 OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA

4. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON
INNOVATION OF EUROPEAN CITIES,  STRATEGIC PLANNING, URBAN PLANNING
 AND SYNTHESIS WITH FINE ART AND CULTURE
EUROPEAN PROGRAMS AND PROJECTS FOR URBAN DEVELOPMENT
OCTOBER 10, 2013 OSTRAVA CZECH REPUBLIC

Záštita nad konferencíIng. Jiří Hrabina
náměstek primátora
statutární město Ostrava

Pořadatelé konferenceevropská akademie architektury
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
euroarch

programový výbor konference

Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc. prof. IAA
Ing. arch. Alena Krusová, CSc.
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková
Ing. arch. Cyril Vltavský

ISBN: 978-80-87159-31-6
PROGRAM EDA 2013

Zahájení konference
Open the Conference

10.10.2013
I.

Ing. arch. Cyril Vltavský
hlavní architekt
Útvar hlavního architekta
Magistrát města Ostravy


Aktuální problémy pořizování územního plánu po novele stavebního zákona
Current problems o fland use plan procurement
Mgr. Ing. Petr Lepeška
vedoucí
Odd. koncepční a metodické
Odbor územního plánování
Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika


Revitalizace Dolní oblasti Vítkovice - památka pro lidi
Revitalization of the Low area of Vítkovice - monument for people
Ing. Jiří  Michálek, Ph.D.
ředitel pro strategii
VÍTKOVICE, a.s. 


Strategické plánování v Hradci Králové – příprava na dotační období 2014+
Ing. Jiří Svátek
vedoucí odboru rozvoje města 
statutární město Hradec králové

II.

Památkový fond Moravskoslezského kraje a jeho ochrana
Historic resources of and his protection
Mgr. Michal Zezula
ředitel
Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava


Šantovka Tower v Olomouci
Šantovka Tower in Olomouc
Mgr. František Chupík, Ph.D.
ředitel 
Národní památkový ústav, ÚOP v Olomouci

III.

Ako inovatívne prostredie podporuje rozvoj kultúry
How innovative environment can support development of the culture
Ing. arch. Petronela Királyová
hlavní architekt
Magistrát mesta Košice


Rozvoj města Ostravy a jeho regulace
Ing. arch. Cyril Vltavský
hlavní architekt
Útvar hlavního architekta
Magistrát města Ostravy

IV.

OP URBACT II a jeho role v rozvoji měst
OP URBACT II and its Role in City Development
Mgr. Kateřina Matýšková
odbor rozvoje a strategie regionální politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika


Projekt Creative Spin
Creative "Spillovers" for Innovation
Ing. arch. Michal Hladký
přednáší
Ing. Marián Matusák
projektový manažér
Košice 2013Územně plánovací data v San Franciscu
Planning and zoning data in San Francisco
Ing. Ladislav Čapek, MBA
Geosense s.r.o.


FOTOALBUMOrganizační výbor

Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc. prof. IAA, organizační ředitel konference
Ing. Denisa Donová

speciální partneři konferenceOrganizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev,CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

 Last update: 11.10.2013  ©2013 Zdravko Rusev - Euroarch.  All web pages right reserved