EDA 2010

3. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
INOVACE EVROPSKÝCH MĚST, ARCHITEKTURA, URBANISMUS, SYNTÉZA S UMĚNÍM A KULTUROU
evropské proGRAMY A PROJEKTY PRO rozvoj MĚST
22.09.2010, PlzeŇ ČESKÁ REPUBLIKA 

3. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON
INNOVATION OF EUROPEAN CITIES,  STRATEGIC PLANNING, URBAN PLANNING
 AND SYNTHESIS WITH FINE ART AND CULTURE
EUROPEAN PROGRAMS AND PROJECTS FOR URBAN DEVELOPMENT
SEPTEMBER 22,
2010, PILSEN CZECH REPUBLIC

Záštita nad konferencíIng. Kamil Jankovský
ministr
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKYJUDr. František Mikeš
1. náměstek ministra
MINISTERSTVO kultury ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Pavel Rödl
primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Pořadatelé konference

   STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury


pARTNEŘI konference

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI DCE LOG THESSALONIKI
INSTITUT FÜR VERKEHRSPLANUNG UND VERKEHRSTECHNIK Tu WIEN

POLITECNICO DI MILANO FA DAP MILANO
SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA FA BRATISLAVA
UNIVERSITY OF BELGRADE FA BĚLEHRAD
UNIVERSITY OF MONTENEGRO FA PODGORICA
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA

ŽILINSKÁ UNIVERZITA SF ŽILINA

programový VĚDECKÝ výbor konference
INTERNATIONAL PROGRAM SCIENTIFIC COMMITTEE

Ján Celko, Slovensko
Boyan Georgiev, Bulharsko
Thomas Macoun, Rakousko
Vladimir Mako, Srbsko
Jaromír Musil, Česká republika
Aristotelis Naniopoulos, Řecko

Goran Radivic, Černá Hora

Zdravko Rusev, Česká republika (programový ředitel)
Paraskevas Savvaidis, Řecko
Stefano Stalilini, Itálie
Lubica Vitková, Slovensko

programový výbor konference

Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc. prof. IAA, Česká republika (programový ředitel)
Ing. Irena Vostracká,
Česká republika
Ing. arch. Irena  Králová, Česká republika

ISBN: 978-80-87159-18-7
PROGRAM EDA 2010

Zahájení konference
Open the Conference
22.09.
2010
I.

Ing. Pavel Rödl
primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

II.

Nová kohezní politika EU  a města
Ing. Petr Osvald  (vpravo)
Magistrát města Plzně


Zásady urbánní politiky
Mgr. Jiří Markl (vlevo)
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Rozvoj města Ostravy a jeho regulace

Ing. arch. Cyril Vltavský
Magistrát města Ostravy

III.

Není inovace jako inovace
Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová

Magistrát města Brna


Brněnská aglomerace. A co dál?
Ing. arch. Eva Hamrlová
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Geoportál územního plánování
Martin Trávníček, Pavel Wonesch

Intergraph CS s.r.o.


Kandidatura města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015
RNDr. Milan Svoboda
Petr Šimon (na fotografii)
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně

IV.

Spolupráce Krajského úřadu Karlovarského kraje  a obcí s rozšířenou působností na tvorbě územně analytických podkladů
Ing. arch. Jaromír Musil
Karlovarský kraj


Karlovy Vary, územní rozvoj – 20 let bilance, 20 let výhled
Ing. arch. Ilja Richtr, Magistrát města Karlovy Vary


Filosofie a urbanistická struktura centra Plzně
Ing. arch. Irena Králová
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně


Městská památková rezervace Plzeň, její vnímání v procesu postupné regenerace a další směrování města s akcentem na uchované dílo A. Loose
Mgr. Petr Marovič
Magistrát města Plzně

Organizační výbor
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc. prof. IAA, IAA, organizační ředitel konference
Ing. Kateřina Juríková -
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

speciální partneři konferenceOrganizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev,CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

©2010 Zdravko Rusev - Euroarch.  All web pages right reserved.