3. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
EDA 2010
INOVACE EVROPSKÝCH MĚST, ARCHITEKTURA, URBANISMUS, SYNTÉZA S UMĚNÍM A KULTUROU
evropské proGRAMY A PROJEKTY PRO rozvoj MĚST
PlzeŇ - 22. 09. 2010
Magistrát města Plzně, sněmovní sál plzeňské radnice


Záštita nad konferencí:

Ing. Kamil Jankovský
ministr
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO KULTURY
JUDr. František Mikeš
1. náměstek ministra
MINISTERSTVO KULTURY ČRIng. Pavel Rödl
primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

Pořadatelé konference

   STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury


pARTNEŘI konference:

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI - DCE - LOG - THESSALONIKI
INSTITUT FÜR VERKEHRSPLANUNG UND VERKEHRSTECHNIK - Tu WIEN
POLITECNICO DI MILANO - FA - DAP - MILANO
SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA - FA - BRATISLAVA

UNIVERSITY OF BELGRADE - FA - BĚLEHRAD
UNIVERSITY OF MONTENEGRO - FA - PODGORICA
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY - SOFIA

ŽILINSKÁ UNIVERZITA - SF - ŽILINA

MEZINÁRODNÍ
programový výbor konference:
Ján Celko, Slovensko
Boyan Georgiev, Bulharsko
Thomas Macoun, Rakousko
Vladimir Mako, Srbsko
Jaromír Musil, Česká republika
Aristotelis Naniopoulos, Řecko

Goran Radivic, Černá Hora

Zdravko Rusev, Česká republika (programový ředitel)
Paraskevas Savvaidis, Řecko
Stefano Stalilini, Itálie
Lubica Vitková, Slovensko

programový výbor konference:
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc. prof. IAA, Česká republika (programový ředitel)
Ing. Irena Vostracká,
Česká republika
Ing. arch. Irena  Králová, Česká republika

ISBN: 978-80-87159-18-7

PROGRAM

Zahájení konference:

Ing. Pavel Rödl
primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

II.

Nová kohezní politika EU  a města
Ing. Petr Osvald  (vpravo)
Magistrát města Plzně


Zásady urbánní politiky
Mgr. Jiří Markl (vlevo)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Rozvoj města Ostravy a jeho regulace
Ing. arch. Cyril Vltavský
Magistrát města Ostravy

III.

Není inovace jako inovace
Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová
Magistrát města Brna


Brněnská aglomerace. A co dál?
Ing. arch. Eva Hamrlová
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Geoportál územního plánování
Martin Trávníček, Pavel Wonesch
Intergraph CS s.r.o.


Kandidatura města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015
RNDr. Milan Svoboda
Petr Šimon (na fotografii)
Útvar koordinace evropských projektů města Plzně

IV.

Spolupráce Krajského úřadu Karlovarského kraje  a obcí s rozšířenou působností na tvorbě územně analytických podkladů
Ing. arch. Jaromír Musil
Karlovarský kraj


Karlovy Vary, územní rozvoj – 20 let bilance, 20 let výhled
Ing. arch. Ilja Richtr, Magistrát města Karlovy Vary


Pardubice – město proměn, město nejrůznějších podob
Ing. arch. Petra Nacu, Magistrát města Pardubic


Filosofie a urbanistická struktura centra Plzně
Ing. arch. Irena Králová
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně


Městská památková rezervace Plzeň, její vnímání v procesu postupné regenerace a další směrování města s akcentem na uchované dílo A. Loose
Mgr. Petr Marovič
Magistrát města Plzně


Organizační výbor
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc. prof. IAA, IAA, organizační ředitel konference
Ing. Kateřina Juríková -
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

speciální partneři konferenceOrganizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev,CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

 
Last update: 9.2010  ©1998 Zdravko Rusev - Euroarch.  All web pages right reserved