DPPGIS 2013
EUROPEAN EAA PROGRAM DPPGIS 1999 - 2020
DPPGIS SLIVEN 2013
1. национална и 10 европейска работна конференция с международно участие
Съвременни възможности и стратегия за развитие на транспортната инфраструктура
на грAД Сливен през програмния период 2014+
26.06.2013. Сливен BULGARIA

под патронажа на


Инж. К
ольо Милев
кмет
Община Сливен


  

ОБЩИНА сливен
EUR
opean academy of architecture

EUroarch

ISBN: 978-80-87159-31-6
ПРОГРАМА DPPGIS 2013

Откриване на конференцията
Модератор: Здравко Русев
I.

Иван Манчев
заместник кмет на Община Сливен

Модератор: Иван Манчев
II.

Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на град Храдец Кралове - Чехия
Здравко Русев
(Prof. IAA Ing. arch. PhD.)Интегриран обществен транспорт - Оперативна програма "Регионално развитие"
Стойо Тодоров
(проф. д-р инж.)

Oсобени линии и възли в комуникационно транспортната система на град Сливен
Александър Александров
(проф. д-р арх.), Светлана Александрова (арх.)


Модератор: Иван Манчев
III.

Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на град Банска Бистрица - Словакия
Здравко Русев (Prof. IAA Ing. arch. PhD.)


Старопланински проходи - транспортна стратегия 2020

Марин Кавръков


Оптимизация на дислокацията на силите и средствата на ОУ на ПБЗН (пожарна безопастност и защита на населението)
Димитър Сяров (д-р
инж.)

Модератор: Иван Манчев
IV.

Пътна инфраструктура - югоизток

Николай Михайлов
(проф. д-р инж.)


Инструменти за финансиране на проекти за интегриран градски транспорт
Кристияна Чакърова
(инж.)

Проблеми на транспортното моделиране в България
Диана Русинова


Примери от европейски проекти в областа на транспортната инфраструктура и подготовка за 2014+.
Здравко Русев
(Prof. IAA Ing. arch. PhD.)

Модератор: Здравко Русев
V.

заключително слово
Иван Манчев
- зам. кмет на Община Сливен
пРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Георги Ботев, АМВР ФПБЗН
Иван Манчев, Община Сливен
Николай Михайлов,
УАСГ ФТС
Здравко Русев, ЕАА (програмен директор)
Стойо Тодоров
, УАСГ ФТС

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Здравко Русев
, орг. директор
Росица Топалова, Община Сливен
Божана Попова, Община Сливен

  Zdravko Rusev
програмен директор и орг. директор
E-mail: eaaeuroarch.cz

Last update: 27.7.2013  2013 Euroarch - Zdravko Rusev All DVD right reserved