EUROPEAN EAA PROGRAM DPPGIS 1999 - 2020

DPPGIS SLIVEN 2013

1. национална и 10 европейска работна конференция с международно участие
Съвременни възможности и стратегия за развитие на транспортната инфраструктура
на грAД Сливен през програмния период 2014+

Сливен
2013
 
26 юни 2013 Сливен, България

под патронажа на:

Инж. Кольо Милев
кмет
Община Сливен


  

ОБЩИНА сливен
EUR
opean academy of architecture

EUroarch

ПРОГРАМА

I.

Откриване на конференцията
Модератор: Здравко Русев


Иван Манчев - заместник кмет на Община Сливен

II.

Модератор: Иван Манчев


Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на град Храдец Кралове - Чехия
Здравко Русев
(Prof. IAA Ing. arch. PhD.)Интегриран обществен транспорт - Оперативна програма "Регионално развитие"
Стойо Тодоров
(проф. д-р инж.)

Oсобени линии и възли в комуникационно транспортната система на град Сливен
Александър Александров
(проф. д-р арх.), Светлана Александрова (арх.)


III.
Модератор: Иван Манчев


Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на град Банска Бистрица - Словакия
Здравко Русев (Prof. IAA Ing. arch. PhD.)


Старопланински проходи - транспортна стратегия 2020

Марин Кавръков


Оптимизация на дислокацията на силите и средствата на ОУ на ПБЗН (пожарна безопастност и защита на населението)
Димитър Сяров (д-р
инж.)

I
V.
Модератор: Иван Манчев


Пътна инфраструктура - югоизток

Николай Михайлов
(проф. д-р инж.)


Инструменти за финансиране на проекти за интегриран градски транспорт
Кристияна Чакърова
(инж.)

Проблеми на транспортното моделиране в България
Диана Русинова


Примери от европейски проекти в областа на транспортната инфраструктура и подготовка за 2014+.
Здравко Русев
(Prof. IAA Ing. arch. PhD.)

V.
Модератор: Здравко Русев


заключително слово
Иван Манчев
- зам. кмет на Община Сливен
пРОГРАМЕН КОМИТЕТ


Георги Ботев - АМВР ФПБЗН
Иван Манчев
- Община Сливен
Николай Михайлов
- УАСГ ФТС
Здравко Русев - ЕАА (програмен директор)
Стойо Тодоров
- УАСГ ФТС

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Здравко Русев
- орг. директор
Росица Топалова - Община Сливен
Божана Попова - Община Сливен

КОНТАКТ:
Prof. IAA Dr. Eng. arch. Zdravko Rusev
EUROARCH - DPPGISSLIVEN' 2013 
P.O. Box 235 
 160 41 PRAHA 6
Czech Republic
E-mail: eaa
euroarch.cz

Last update: 26.6.2012  1992 Euroarch - Zdravko Rusev All DVD right reserved