9. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
DPPGIS - IDIT 2010
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, informační a komunikační technologie
evropské PROGRAMY a projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů
INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - TELEMATIKA
21. 04. 2010,
Krajská knihovna Karlovy Vary
Česká republika

KATALOG
ISBN 978-80-87159-14-09

Záštita nad konferencí

Ing. Gustáv Slamečka, MBA
ministr
MINISTERSTVO DOPRAVY

Česká republika

prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.
náměstek ministra
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Česká republika

Ing. Petr Navrátil
náměstek hejtmana
KARLOVARSKÝ KRAJ


Ing. Petr Keřka
náměstek primátora
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY


Pořadatelé konference:
 
  

KARLOVARSKY KRAJ
 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury


pARTNEŘI konference:

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE - SF - ŽILINA
TODOR KABLESHKOV UNIVERSITY OF TRANSPORT - FTI - SOFIA
INSTITUT FÜR VERKEHRSPLANUNG UND VERKEHRSTECHNIK - Tu WIEN
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI - DCE - LOG - THESSALONIKI
UNIVERSITY OF BELGRADE - FA - BĚLEHRAD
UNIVERSITY OF MONTENEGRO - FA - PODGORICA
HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA - VŠB - TU - oSTRAVA

programový výbor konference:

Ján Čelko, Slovensko
Oldřich Kodym, Česká republika
Petr Keřka, Česká republika
Thomas Macoun, Rakousko
Vladimir Mako, Srbsko
Jaromír Musil, Česká republika
Aristotelis Naniopoulos, Řecko
Miroslav Novák, Česká republika
Goran Radovic, Černá Hora

Zdravko Rusev,
Česká republika (programový ředitel)
Paraskevas Savvaidis, Řecko
Jaromír Slezák, Česká republika
Detelin Vasilev, Bulharsko

DPPGIS - IDIT 2010
INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - TELEMATIKA

Zahájení konference:

Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Karlovarský kraj

II.
Jmenování profesorů Evropské Akademie Architektury

Goran Radovic (University of Montenegro), Vladimir Mako (University of  Belgrade), Zdravko Rusev (EAA)


Dragan Arandelovic (University of Nis), Vladimir Mako (University of  Belgrade), Zdravko Rusev (EAA)


Jaromir Musil (Regional Authority Karlovy Vary), Vladimir Mako (University of  Belgrade), Zdravko Rusev (EAA)


Petar Mitkovic (University of Nis), Vladimir Mako (University of  Belgrade), Zdravko Rusev (EAA)

III.

 
Financování dopravní infrastruktury ze SFDI
Ing. Tomáš Blecha, ředitel odboru realizace výdajů, SFDI


Elektronický mýtný systém a jeho možnosti.
Ing. Karel Černý, obchodní ředitel, Kapsch Telematic Services, s.r.o.

IV.

Program rozvoje Karlovarského kraje v oblasti dopravní infrastruktury
Ing. arch. Jaromír Musil, Karlovarský kraj


Doprava v lázeňském městě Karlovy Vary – z pohledu urbanistického rozvoje města
Ing. arch. Ilja Richtr, SM Karlovy Vary


Udržitelná doprava ve městech v programech výzkumu a vývoje
Ing. Martin Škarka, Technology Centre AS CR (pouze na DVD)


Videokonferenční systémy Polycom
Ing Jiří Jirák, Jan Prošek, Gestocommunication s.r.o.

V.

Jednotná dopravní vektorová mapa, produkt  GIS resortu dopravy pro veřejnou správu
Ing. Miroslav Vančura, CSc., CDV Centrum dopravního výzkumu, v.v.i


Dopravní model a pasport komunikací města Jihlavy
Ing. Zdeněk Dvořák,
Magistrát města Jihlavy


Evropský program iniciativy Civitas
Ing. Viola Králová, Ing. David Grajovský,
Magistrátu města Ústí nad Labem


ENOVER - 2010
Zdravko Rusev, EAA – ČZU


 
VI.

On line video konference KÚ Karlovarský kraj
Zdravko Rusev, Ing. Ivan Kocmich, Marek Rolenc, Ing. Petr Pavlinec, Ing. Jaroslav Krotký, Mgr. Jiří Šafránek,
Ing. Ivan Russnák, Ing. Milan Kudela, Ing. Tomáš Vašica, Mgr. Zbyněk Kunčar, Ing. Václav Koudele, Michal Jonák

ALBUM


Organizační výbor
Zdravko Rusev - organizační ředitel konference
Ing. arch. Jaromír Musil, prof. EAA - Karlovarský kraj
Ing. Milan Zukal - Karlovarský kraj

speciální partneři konferenceFONTANA WATERCOOLERS, spol. s r.o.Organizační ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
EUROARCH P.O. BOX 235.  PSČ 160 41, PRAHA 6, 
 E-mail:  eaav
euroarch.eu
©2010 Zdravko Rusev - Euroarch.  All  right reserved.