DPPGIS - IDIT 2010

9. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, informační a komunikační technologie
evropské PROGRAMY a projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů
INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - TELEMATIKA
21.04.2010,
KARLOVY VARY, ČESKÁ REPUBLIKA

9. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
TRANSPORT INFRASTRUCTURE, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
EUROPEAN PROJECT FOR TRANSPORT INFRASTRUCKTURE CITIES AND REGIONS
APRIL
21, 2010, KARLOVY VARY CZECH REPUBLIc

Záštita nad konferencí


Ing. Gustáv Slamečka, MBA
ministr
MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKYprof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.
náměstek ministra
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Petr Navrátil
náměstek hejtmana
KARLOVARSKÝ KRAJ


Ing. Petr Keřka
náměstek primátora
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY


Pořadatelé konference:
 
  

KARLOVARSKY KRAJ
 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury


pARTNEŘI konference:

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE SF ŽILINA
TODOR KABLESHKOV UNIVERSITY OF TRANSPORT FTI SOFIA
INSTITUT FÜR VERKEHRSPLANUNG UND VERKEHRSTECHNIK Tu WIEN
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI DCE LOG THESSALONIKI
UNIVERSITY OF BELGRADE FA BĚLEHRAD
UNIVERSITY OF MONTENEGRO FA PODGORICA
HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA VŠB TU oSTRAVA

programový výbor konference:

Ján Čelko, Slovensko
Oldřich Kodym, Česká republika
Petr Keřka, Česká republika
Thomas Macoun, Rakousko
Vladimir Mako, Srbsko
Jaromír Musil, Česká republika
Aristotelis Naniopoulos, Řecko
Miroslav Novák, Česká republika
Goran Radovic, Černá Hora

Zdravko Rusev,
Česká republika (programový ředitel)
Paraskevas Savvaidis, Řecko
Jaromír Slezák, Česká republika
Detelin Vasilev, Bulharsko

ISBN 978-80-87159-14-09
PROGRAM DPPGIS - IDIT 2010

Zahájení konference
Open the Conference

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - TELEMATIKA
i.


Ing. arch. Jaromír Musil
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Karlovarský kraj

ii.
Jmenování profesorů Evropské Akademie Architektury


Goran Radovic (University of Montenegro), Vladimir Mako (University of  Belgrade), Zdravko Rusev (EAA)


Dragan Arandelovic (University of Nis), Vladimir Mako (University of  Belgrade), Zdravko Rusev (EAA)


Jaromir Musil (Regional Authority Karlovy Vary), Vladimir Mako (University of  Belgrade), Zdravko Rusev (EAA)


Petar Mitkovic (University of Nis), Vladimir Mako (University of  Belgrade), Zdravko Rusev (EAA)

III.

 
Financování dopravní infrastruktury ze SFDI
Ing. Tomáš Blecha
ředitel odboru realizace výdajů
SFDI


Elektronický mýtný systém a jeho možnosti.
Ing. Karel Černý
obchodní ředitel
Kapsch Telematic Services, s.r.o.

IV.

Program rozvoje Karlovarského kraje v oblasti dopravní infrastruktury
Ing. arch. Jaromír Musil
Karlovarský kraj


Doprava v lázeňském městě Karlovy Vary – z pohledu urbanistického rozvoje města
Ing. arch. Ilja Richtr
SM Karlovy Vary


Udržitelná doprava ve městech v programech výzkumu a vývoje
Ing. Martin Škarka
Technology Centre AS CR (pouze na DVD)


Videokonferenční systémy Polycom
Ing Jiří Jirák, Jan Prošek
Gestocommunication s.r.o.

V.

Jednotná dopravní vektorová mapa, produkt  GIS resortu dopravy pro veřejnou správu
Ing. Miroslav Vančura, CSc., CDV Centrum dopravního výzkumu, v.v.i


Dopravní model a pasport komunikací města Jihlavy
Ing. Zdeněk Dvořák
Magistrát města Jihlavy


Evropský program iniciativy Civitas
Ing. Viola Králová, Ing. David Grajovský
Magistrátu města Ústí nad Labem


ENOVER - 2010
Zdravko Rusev

 VI.

On line video konference KÚ Karlovarský kraj
Zdravko Rusev, Ing. Ivan Kocmich, Marek Rolenc, Ing. Petr Pavlinec, Ing. Jaroslav Krotký, Mgr. Jiří Šafránek,
Ing. Ivan Rusnák, Ing. Milan Kudela, Ing. Tomáš Vašica, Mgr. Zbyněk Kunčar, Ing. Václav Koudele, Michal Jonák

FOTOALBUMOrganizační výbor
Zdravko Rusev, organizační ředitel konference
Ing. arch. Jaromír Musil, prof. EAA Karlovarský kraj
Ing. Milan Zukal, Karlovarský kraj

speciální partneři konferenceFONTANA WATERCOOLERS, spol. s r.o.Organizační ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaav
euroarch.eu
©2010 Zdravko Rusev - Euroarch.  All  right rese

Last update 10.05.2010©2010 Euroarch - Zdravko Rusev. All right reserved