DPPGIS - IDIT 2009

8. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, informační a komunikační technologie
evropské PROGRAMY a projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů
INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - TELEMATIKA
15. 10. 2009,
OSTRAVA ČESKÁ REPUBLIKA

8. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
TRANSPORT INFRASTRUCTURE, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
EUROPEAN PROJECT FOR TRANSPORT INFRASTRUCKTURE CITIES AND REGIONS
OCTOBER 15, 2009, OSTRAVA CZECH REPUBLIc

Záštita nad konferencíIng. Gustáv Slamečka, MBA
ministr
MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKYprof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.
náměstek ministra
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Jaroslav Palas
hejtman
moravskoslezský KRAJ

Pořadatelé konference

   

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury


pARTNEŘI konference

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE SF ŽILINA
TODOR KABLESHKOV UNIVERSITY OF TRANSPORT FTI SOFIA
INSTITUT FÜR VERKEHRSPLANUNG UND VERKEHRSTECHNIK Tu WIEN
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI DCE LOG THESSALONIKI
HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA VŠB TU oSTRAVA

Čestný výbor konference

Ing. Gustáv Slamečka, MBA
ministr
Ministerstvo dopravy České republiky

Ing. Ivo Vykydal
náměstek ministra
Ministerstvo dopravy České republiky

prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.
náměstek ministra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Ing. Jaroslav Palas
hejtman
Moravskoslezský kraj

Miroslav Novák
náměstek hejtmana
Moravskoslezský kraj

Ing. Pavel Šustr
ředitel
Odbor pozemních komunikací
Ministerstvo dopravy - Česká republika

programový výbor konference:

Ján Čelko, Slovensko
Oldřich Kodym, Česká republika
Thomas Macoun, Rakousko
Ivo Muras, Česká republika
Aristotelis Naniopoulos, Řecko
Miroslav Novák, Česká republika
Zdravko Rusev, Česká republika (progr. ředitel)
Paraskevas Savvaidis, Řecko
Jaromír Slezák, Česká republika
Detelin Vasilev, Bulharsko

ISBN: 978-80-87159-09-05
PROGRAM DPPGIS - IDIT 2009

Zahájení konference


Ing. Ivo Vykydal
náměstek ministra
Ministerstvo dopravy - Česká republika


Ing. Ivo Muras
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

Priority rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje
Ing. Ivo Muras
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad


Videokonference
Jan Prošek, Gestocommunication s.r.o.


Problematika udržitelné dopravy ve městech v evropských výzkumných programech
Ing. Martin Škarka, Technology Centre AS CR


Řešení pro INSPIRE
Ing. Pavel
Wonesch, Intergraph CS spol. s r.o.


Český mýtný systém
Ing. Karel Černý, Kapsch Telematic Services, s.r.o.
Priority rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje


Využití prostředků dopravní telematiky v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje
Ing. Jaromír Holec, KORDIS JMK, spol. s r. o.


Videokonference VŠB TU Ostrava – Kraj Vysočina
ENOVER
Zdravko Rusev, EAAspeciální
partneři konferenceOrganizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

Last update: 16.10.2009  ©2009 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved