8. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
DPPGIS - IDIT 2009
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, informační a komunikační technologie
evropské PROGRAMY a projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů
INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - TELEMATIKA
konference, 15. 10. 2009

Ostrava,  Česká republika

Záštita nad konferencí:

Ing. Gustáv Slamečka, MBA
ministr
MINISTERSTVO DOPRAVY

Česká republika

prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.
náměstek ministra
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Česká republika

Ing. Jaroslav Palas
hejtman
moravskoslezský KRAJ

Pořadatelé konference

   

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury


pARTNEŘI konference:

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE - SF - ŽILINA
TODOR KABLESHKOV UNIVERSITY OF TRANSPORT - FTI - SOFIA
INSTITUT FÜR VERKEHRSPLANUNG UND VERKEHRSTECHNIK - Tu WIEN
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI - DCE - LOG - THESSALONIKI
HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA - VŠB - TU - oSTRAVA

Čestný výbor konference

Ing. Gustáv Slamečka, MBA
ministr
Ministerstvo dopravy - Česká republika

Ing. Ivo Vykydal
náměstek ministra
Ministerstvo dopravy - Česká republika

prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.
náměstek ministra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Česká republika

Ing. Jaroslav Palas
hejtman
Moravskoslezský kraj

Miroslav Novák

náměstek hejtmana
Moravskoslezský kraj

Ing. Pavel Šustr
ředitel
Odbor pozemních komunikací
Ministerstvo dopravy - Česká republika


programový výbor konference:

Ján Čelko, Slovensko
Oldřich Kodym, Česká republika
Thomas Macoun, Rakousko
Ivo Muras, Česká republika
Aristotelis Naniopoulos, Řecko
Miroslav Novák, Česká republika
Zdravko Rusev, Česká republika (progr. ředitel)
Paraskevas Savvaidis, Řecko
Jaromír Slezák, Česká republika
Detelin Vasilev, Bulharsko

ISBN: 978-80-87159-09-05

PROGRAM

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - TELEMATIKA
DPPGIS - IDIT 2009


Zahájení konference:

Ing. Ivo Vykydal
náměstek ministra
Ministerstvo dopravy - Česká republika


Ing. Ivo Muras
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

I. ČÁST

Priority rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje
Ing. Ivo Muras
Moravskoslezský kraj - Krajský úřadVideokonference
Jan Prošek, Gestocommunication s.r.o.


Problematika udržitelné dopravy ve městech v evropských výzkumných programech
Ing. Martin Škarka, Technology Centre AS CR


Řešení pro INSPIRE
Ing. Pavel
Wonesch, Intergraph CS spol. s r.o.


Český mýtný systém
Ing. Karel Černý, Kapsch Telematic Services, s.r.o.
Priority rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje


Využití prostředků dopravní telematiky v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje
Ing. Jaromír Holec, KORDIS JMK, spol. s r. o.


Videokonference VŠB TU Ostrava – Kraj Vysočina
ENOVER
Zdravko Rusev, EAA - VSB TU Ostravaspeciální
partneři konference
Organizační ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev,CSc., prof. IAA
EUROARCH P.O. BOX 235.  PSČ 160 41, PRAHA 6, 
 E-mail: 
eaaeuroarch.eu

Last update: 16.10.2009  ©2009 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved.