DPPGIS  2008
7. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, informační a komunikační technologie
evropské PROGRAMY a projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů
02.-03.04.2008, PLZEŇ ČESKÁ REPUBLIKA

7. INTERNATIONAL CONFERENCE
TRANSPORT INFRASTRUCTURE, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
EUROPEAN PROGRAMS AND PROJECTS FOR TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF THE CITIES AND THE REGIONS
APRIL 02.-03, 2008, PILSEN CZECH REPUBLIC

Záštita nad konferencíIng. Aleš Řebíček
ministr
MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKYprof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.
náměstek ministra
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Pavel Rödl
primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

MUDr. Petr Zimmermann
hejtman
PLZEŇSKÝ KRAJ

UNDER AUSPICE OF

Ales Rebicek
Minister
MINISTRY OF TRANSPORT
CZECH REPUBLIC

Vlastimil Ruzicka
Vice Minister
MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS

CZECH REPUBLIC

Pavel Rödl
Mayor
CITY OF PILSEN
CZECH REPUBLIC
 

Petr Zimmermann
President
THE PILSEN REGION
CZECH REPUBLIC


Pořadatelé konference
ORGANIZE BY

     

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
PLZEŇSKÝ KRAJ
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury


CITY OF PILSEN
THE PILSEN REGION
EUROPEAN CENTRE FOR  ARCHITECTURE AND ICT
eUROPEAN ACADEMY OF ARCHITECTURE

pARTNEŘI konference

OFFICIAL ORGANIZING PARTNERS

FAKULTA STAVEBNÍ VŠB TU oSTRAVA
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE SF ŽILINA
TODOR KABLESHKOV UNIVERSITY OF TRANSPORTFTI SOFIA
INSTITUT FÜR VERKEHRSPLANUNG UND VERKE HRSTECHNIK Tu WIEN
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI DCE LOG THESSALONIKI

programový výbor konference

Ján Čelko, Slovensko
Miroslav Jaroš, Česka republika
Vitězslav Kuta, Česka republika
Thomas Macoun, Rakousko
Alois Materna, Česka republika
Zdravko Rusev, Česka republika (progr. ředitel)
Paraskevas Savvaidis, Řecko
Jaromír Slezák, Česka republika
Emanuel  Šíp, Česka republika
Detelin Vasilev, Bulharsko

INTERNATIONAL scientific COMMITTEE

Jan Celko, Slovakia
Miroslav Jaros, Czech Republic
Petar Kolev, Bulgaria
Herman Knoflacher, Austria
Vitezslav Kuta, Česka republika

Thomas Macoun, Austria
Alois Materna, Czech Republic
Zdravko Rusev, Czech Republic, (chairman of SC)
Paraskevas Savvaidis, Greece
Emanuel  Sip, Česka republika
Jaromir Slezak, Česka republika
Detelin Vasilev, Bulgaria

ISBN:
PROGRAM DPPGIS 2008

Zahájení konference


Ing. Emanuel Šíp
náměstek ministra
Ministerstvo dopravy České republiky


Ing. Petr Náhlík
náměstek primátora
Statutární město Plzeň


Ing. Miroslav Jaroš
radní
Plzeňský kraj


Operační program Doprava
Ing. Jaromír Slezák
Ministerstvo dopravy České republiky


Financování dopravní infrastruktury
Ing. Jiří Novák, SFDI


Dopravní infrastruktura Plzeňského kraje - rozvoj s podporou evropských fondů
Ing. Miroslav Jaroš
radní Plzeňský  kraj


Moderátor
Zdravko Rusev

I.

Zhodnocení  podmínek pro zajištění  kvality dopravy na pozemních komunikacích v Ostravě
Ing. Jiří Tichý
Magistrát města Ostrava


Silniční databanka – zdroj a integrátor informací o pozemních komunikacích České republiky
Ing. Petr Mahdal
ŘSD ČR OSDB


Mapové služby pro dopravu
Ing. Martin Trávníček
Intergraph ČR


Moderátor
Ing. František Zídek

II.

Výzkum a vývoj v resortu dopravy
Ing. Olga Krištofíková, MD ČR


Videokonference Polycom
Ing. Jiří Jirák, Gestocommunication


3D prostorová data pro dopravu
Ing. Michal Sýkora, Geodis Brno


Využití GIS města Plzně v dopravě
Ing. Stanislav Stangl, Správa informačních technologií města Plzně


Moderátor
Ing. Miroslav Jaroš

III.

Efektivita zajišťování správy železniční dopravní cesty s důrazem na bezpečnost
Ing. Bohuslav Stečínský, GŘ ČD, a.s.


Problematika udržitelné dopravy ve městech v evropských výzkumných programech
Ing. Martin Škarka, TCAV


Udržitelný rozvoj dopravy a dopravní telematika v Plzni
Ing. Zdeňka Kmochová, Plzeňský holding, a. s.


Obnova městského kamerového systému v Plzni
Ing. Josef Brůha, Správa veřejného statku města Plzně


Moderátor
Ing. Miroslav Jaroš

AGENDA
CONFERENCE

1.  Transport education and training with using digital SW and IS (CAD, GIS and etc).
2.  CAD and GIS implementation in praxis of transport town council departments.
3.  Transport planning Information and Communication Technologies in the beginning of 21. Century.
4.  Transport planning techniques.
5.  Transport information's and analyzes systems in a praxis of town council transport management.

Design and using of transport systems:
6.  Geodesy, cartography, photogrametry and satellite navigation.. 
7.  Digital transport design (architecture, construction , building industry, services and etc.).
8.  Build transport systems . 
8.  Services, security and functional changes of transport buildings, roads and railway's.

Scientific area:
9 .  Transport means. Using of new digital design technologies and systems.
10. Transport roads, railways and buildings.
11. Transport systems and means technical secure.
12. Transport economic, management, marketing, technologies, diagnostics and mechanic.

WORKSHOP

1.    European programs for development:
1.1. Using the EU programs in European praxis,
1.2. European projects - methodical view
1.3. E
ducation and training of the leaders and participants
1.4. How to prepare European Projects and European projects registration
1.5. Cooperation and participation in field of European projects
1.6. Qualification and realization

2.    Some  examples of realization of European projects:
2.1. Preparing and registering of the Projects
2.2. Specialization and specialists

2.3. Timetable
2.4. Materials and disposition for works
2.5. E
conomic a financial point of view
2.6. Results

FOTOALBUM


Organizační výbor

Zdravko Rusev - organizační ředitel konference
Ing. František Zídek, ÚKRMP
Ing. Jaroslav Vejprava, KÚPK


speciální partneři konferencehotel CENTRAL PLZEŇ

Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

 ©2008 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved.