7. CELOSTÁTNÍ konference S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
DPPGIS  2008
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, informační a komunikační technologie
evropské PROGRAMY a projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů
konference, 03. 04. 2008

WORKSHOP, 02.04.2008
 Hotel Central,  Plzeň,  Česká republika


                                                                                                                        

Záštita nad konferencí:

Ing. Aleš Řebíček
ministr
MINISTERSTVO DOPRAVY
ČESKÁ REPUBLIKA


prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.
náměstek ministra
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Ing. Pavel Rödl
primátor
STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

MUDr. Petr Zimmermann
hejtman
PLZEŇSKÝ KRAJ

Pořadatelé konference

     

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
PLZEŇSKÝ KRAJ
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury


pARTNEŘI konference:

FAKULTA STAVEBNÍ - VŠB - TU - oSTRAVA
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE - SF - ŽILINA
TODOR KABLESHKOV UNIVERSITY OF TRANSPORT - FTI - SOFIA
INSTITUT FÜR VERKEHRSPLANUNG UND VERKEHRSTECHNIK - Tu WIEN
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI - DCE - LOG - THESSALONIKI

programový výbor konference:
Ján Čelko, Slovensko
Miroslav Jaroš, Česka republika
Vitězslav Kuta, Česka republika
Thomas Macoun, Rakousko
Alois Materna, Česka republika
Zdravko Rusev, Česka republika (progr. ředitel)
Paraskevas Savvaidis, Řecko
Jaromír Slezák, Česka republika
Emanuel  Šíp, Česka republika
Detelin Vasilev, Bulharsko

CD KATALOG
PROGRAM
Zahájení konference:

Ing. Emanuel Šíp
náměstek ministra
Ministerstvo dopravy
Česká republika


Ing. Petr Náhlík
náměstek primátora
Statutární město Plzeň


Ing. Miroslav Jaroš
radní
Plzeňský kraj


Operační program Doprava
Ing. Jaromír Slezák, MD ČR


Financování dopravní infrastruktury
Ing. Jiří Novák, SFDI


Dopravní infrastruktura Plzeňského kraje - rozvoj s podporou evropských fondů
Ing. Miroslav Jaroš, radní, Plzeňský  kraj


Moderátor
Zdravko Rusev, EAA

I.

Zhodnocení  podmínek pro zajištění  kvality dopravy na pozemních komunikacích v Ostravě
Ing. Jiří Tichý, Magistrát města Ostrava


Silniční databanka – zdroj a integrátor informací o pozemních komunikacích České republiky
Ing. Petr Mahdal, ŘSD ČR OSDB


Mapové služby pro dopravu
Ing. Martin Trávníček, Intergraph ČR


Moderátor
Ing. František Zídek - ÚKRMP

II.

Výzkum a vývoj v resortu dopravy
Ing. Olga Krištofíková, MD ČR


Videokonference Polycom
Ing. Jiří Jirák, Gestocommunication


3D prostorová data pro dopravu
Ing. Michal Sýkora, Geodis Brno


Využití GIS města Plzně v dopravě
Ing. Stanislav Stangl, Správa informačních technologií města Plzně


Moderátor
Ing. Miroslav Jaroš, Plzeňský kraj

III.

Efektivita zajišťování správy železniční dopravní cesty s důrazem na bezpečnost
Ing. Bohuslav Stečínský, GŘ ČD, a.s.


Problematika udržitelné dopravy ve městech v evropských výzkumných programech
Ing. Martin Škarka, TCAV


Udržitelný rozvoj dopravy a dopravní telematika v Plzni
Ing. Zdeňka Kmochová, Plzeňský holding, a. s.


Obnova městského kamerového systému v Plzni
Ing. Josef Brůha, Správa veřejného statku města Plzně


Moderátor
Ing. Miroslav Jaroš, Plzeňský kraj

FOTOALBUM

Organizační výbor
Zdravko Rusev - organizační ředitel konference
Ing. František Zídek - ÚKRMP
Ing. Jaroslav Vejprava - KÚPK


speciální partneři konferencehotel CENTRAL PLZEŇ

Organizační ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev,CSc., prof. IAA
EUROARCH P.O. BOX 235.  PSČ 160 41, PRAHA 6, CZ

©1998 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved.