5. mezinárodní konference
DPPGIS' 2005
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA,
informační a komunikační technologie
16. - 18. 03. 2005 - Pardubice, Česká republika
evropské projekty pro dopravní infrastrukturu
měst a regionů
 mezinárodní seminář
18. 03. 2005

Záštita nad konferencí:


Ing. Milan Šimonovský
místopředseda vlády a ministr
MINISTERSTVO DOPRAVY  ČESKÉ REPUBLIKY

Doc. RNDr. Peter Kolář, CSc.
náměstek ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Michal Rabas
hejtman
Pardubický kraj


Ing. Jiří Střítesky
primátor
Statutární město Pardubice

Pořadatelé konference

PARDUBICKÝ KRAJ
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury

organizační partneři konference:

FAKULTA STAVEBNÍ - VŠB - TU - oSTRAVA
FAKULTA Špeciálného inŽinierstva - ŽU - Žilina
INSTITUT FÜR VERKEHRSPLANUNG UND VERKEHRSTECHNIK - Tu WIEN
Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice - KDI
DOPRAVNÍ FAKULTA - ČVUT - praha

programový výbor konference:
Ing. Vladimír Bakajsa - Statutární Město Pardubice
doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc. - FAST VŠB TU Ostrava
Ondřej Jašek - ředitel odboru strategie MD (předseda progr. výboru)
prof. Ing. Josef Jíra, CSc. - DF ČVUT Praha
Miroslav Macela - KÚ Pardubického kraje 
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. - FŠI - ŽU - Žilina
Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA - programový ředitel
prof. Ing. Karel Šotek, CSc. - UP DFJP Pardubice
Ing. Ladislav Umbraun - KÚ Pardubického kraje

CD KATALOG
PROGRAM
Konference DPPGIS 2005
Dopravní infrastruktura, informační  a komunikační technologie
Pardubice
PROGRAM - 16. - 18.03.2005

Zahájení konference – Open the Conference


Ing. Ondřej Jašek - ředitel odboru strategie - Ministerstvo dopravy ČR


Ing. Ivo Toman - náměstek hejtmana Pardubický kraj


Jaroslav Deml – náměstek primátora Statutární město Pardubiceprof. Ing.Ján Čelko, CSc. - děkan SF - Žilinská univerzita v Žilině


Assoc. Prof. Detelin Vassilev, PhD. – děkan DF – TKUT - Sofia


prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. – děkan FSI - Žilinská univerzita v Žilině


doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc. - proděkan FAST - VŠB - TU Ostrava


prof. Ing. Karel Šotek, CSc. – děkan DFJP - UPa Pardubice


Dopravní politika 2005-2013
Ing. Ondřej Jašek  - ředitel odboru strategie - Ministerstvo dopravy ČR


Dopravní modely a mikrosimulace dopravních problémů
Ing. Petr Hofhansl - City Plan


Ing. Josef Havaš, MBA – General Manager, Intergraph ČR spol. s.r.o


Řešení společnosti Intergraph pro oblast dopravy - Intergraph Transportation Solutions
Vladimír Špaček - Intergraph Česká republika


Application of modern methods of transportation planning and forecasting
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
, Peter Súkenník, Andrea Gavulová - Stavební fakulta Žilinské univerzity


Příprava odborníků na řešení krizových situací v dopravní infrastruktuře
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD


Assoc. Prof. Detelin Vassilev, PhD.

Zahájení konference –
Open the Conference Second Day

Zdravko Rusev – EAA


Ing. Jaroslav Kotolan, CSc. - GEODIS BRNO spol. s r.o.


Use of Web-based GIS for evaluation of earthquake damage to the built environment
Prof. Paraskevas Savvaidis - Aristotle University of Thessaloniki


Stavebně - technické prvky a bezpečnost silničního provozu v regionu  severní Moravy
doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc - Ing. Miloslav Řezáč,Ph.D.


Krizové řízení v železniční dopravě  v Slovenské republice
Doc.Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.


Informační technologie v oblasti vzdělávání facility managementu
František Kuda, Pavel Sýkora, Jan Česelský


Videosystém – prostředek preventivního zvyšování bezpečnosti
Ing.Zdeněk Grubl - AŽD Praha s.r.o.


Organizace silničního zabezpečení krizových situací v Slovenské republice
doc.Ing. Ivo Milata, CSc.


Možnosti využití pracovních výsledků sčítání na silniční a dálniční síti v České republice v roce 2005
Ing. Karel Malík


Globalisation of production, transport flows and global logistics
Prof. Aristoteles Naniopoulos, AUT – Thessaloniki


Bulgarian Railways'Investment Policy - its State and European Perspectives
Eng. Daniela Todorova - Todor Kableshkov
  University of Transport


The Use of Steel in the Protection, Preservation and Restoration of Historical Monuments

Assoc. Prof. Aris Avdelas - AUT – Thessaloniki


Vývoj nové dopravní koncepce města Pardubice 
Ing. arch. Iva Lánská – Magistrát  statutárního města Pardubice


Dopravní infrastruktura v územním plánu Jihočeského kraje
Ing. arch. Radek Boček – KÚJČK


Problems of Automatic
Traffic Control in Bulgarian Railway Transport
Eng. Margarita Georgieva, MSc., Assoc. Prof. Ivan Nenov, PhD  Todor Kableshkov  University of Transport


Aplikácia moderných metód dopravného plánovania a prognózovania
na Slovensku
Ing. Monika Šóšová - Žilinská Univerzita v Žilině – stavební fakulta
17.00 hod. - Závěrečná diskuse

Konference DPPGIS 2005
Dopravní infrastruktura, informační a komunikační technologie
Evropské projekty pro dopravní infrastrukturu měst a regionů
seminář
PROGRAM - 18.03.2005

Zahájení semináře – Open the Seminář

Postup přípravy a možnosti využití nového nástroje pomoci - Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska v České republice  -
Preparation and possibilities to use the new Tool of Foreign Assistance - The Financial Mechanisms of the European Economic Area (EEA) and Norway in the Czech Republic
PhDr. Jana Hendrichová - Centrum pro zahraniční pomoc Ministerstva financí ČR


Fond soudržnosti EU a rozvoj dopravní infrastruktury a rozvoj měst a regionů - The Cohesion fund and the transport infrastructure and development of towns and regions
RNDr. Alois Kopecký – odbor Řídícího orgánu Fondu soudružnosti – MMR ČR


Mgr. Ivana Krůželová odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha pro cíl 2 - MMR ČR


Evropské projekty na Vysočině - The European Projects in the Vysocina Region
Radek Handa - Krajský úřad kraje Vysočina


Informace o programu AKTION Česká republika - Rakousko, spoluprácí ve vědě a vzdělávání
Program ACTION Czech Republic - Austria, cooperation in science and education

Ing. Helena Hanžlová – head of Program AKTION


Asia-Link, TEMPUS, programy spolupráce s USA, Kanadou, Japonskem aj.
Asia Link, TEMPUS, Cooperation Programs with USA, Canada, Japan and etc.
JUDr. Josef Vochozka – vedoucí programu Sokrates - EU Education and Culture – Czech Republic


Leonardo Da Vinci – 2005/2006
Jaromír Coufalík, Iva Tatarková,  Národní vzdělávací fond – National Training Fund


Flexible transport systems responding to demand in Europe.
The SUNRISE approach and expected results in the case of Greece
Prof. Aristoteles Naniopoulos, AUT – Thessaloniki

speciální partneři konference


OFFICIAL AIRLINE CARRIER

 

Oficiální partneři konference
hotel labeOrganizační ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, PhD., prof. IAA
EUROARCH P.O. BOX 235.  PSČ 160 41, PRAHA 6, 
 ©2005 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved