DPPGIS 2004
4. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA a informační technologie
24.-26.03.2004
PRAHA

evropské projekty pro pozemní dopravu měst a regionů
 mezinárodní seminář

4. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
TRANSPORT INFRASTRUCTURE, INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
March 24-26, 2003 PRAHA PRAHA CZECH REPUBLIc
EUROPEAN PROJECT FOR TRANSPORT INFRASTRUCKTURE CITIES AND REGIONS
INTERNATIONAL COLLOQUIUM

PRAGUE
CZECH REPUBLIc

Záštita nad konferencídoc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKYMINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 

Pořadatelé konferenceEVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury
DOPRAVNÍ FAKULTA ČVUT - praha
Dopravní fakulta Jana Pernera Universita Pardubice
FAKULTA STAVEBNÍ VŠB TU oSTRAVA

programový výbor konference:
Josef Zatloukal, Ministerstvo dopravy České republiky
Brendan Buckley, EU Phare, ISPA
doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB TU Ostrava
doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc., DF ČVUT Praha
prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc., UP DFJP Pardubice
 Zdravko Rusev,  EAA, (programový ředitel)

ISBN: 
PROGRAM DPPGIS 2003
24.-25.03.2004

Zahájení konference


Ing. Josef Zatloukal
zástupce ředitele odboru dopravní politiky
Ministerstvo dopravy
České republiky


Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
zástupce děkana FAST VŠB TU Ostrava


Doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc.
DF ČVUT Praha


Dopravní modelování v GIS na softwaru PTV VISION
Ing. Petr Hofhansl - City Plan


Metodologie hodnocení ekonomické efektivnosti investic v dopravě
Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., Ing. Pavla Bucháčková, Ph.D.


Architektura městského dopravního systému v Praze
Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. a Ing. Radim Mach


Ortofotomapa ČR a využití laserscanningu v dopravním stavitelství
Ing. Jan Branda, Geodis Brno


Systém řízení dokumentů v projektové firmě - zkušenosti z implementace
ing. Jaroslav Veselý, Slávek Banko, SUDOP PRAHA a.s.- AXIS s.r.o.


Jednotná dopravní vektorová mapa v roce 2004
Ing. Vít Sedmidubský, Jan Zatloukal - CDV


Zajištění bezpečnosti při přecházení vozovky na místních komunikacích
Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Ing. Ivana Mahdalová
 FAST VŠB


Informační systém o silniční a dálniční síti ČR
Ing. Petr Mahdal, Ing. Bogdan Kaleta


Zkušenosti s využíváním předvstupní pomoci z Phare/Ispa - příprava a realizace projektů
Ing. Ludmila Lefnerová - MF ČR CZP OKP ES


Komplexní geoprostorová řešení pro dopravu
RNDr. Petr Kubíček, Ing. Josef Hnojil - INTERGRAPH ČR


Využívání a rozvoj telematického systému v Praze
Ing. Jiří Lavic - ÚDI Praha

Zahájení semináře

Zdravko Rusev
president
EAA


Traveler information provision in urban areas using conventional and advanced systems
Prof. Aristotelis Naniopoulos,
Ph.D. Candidate Dimitrios Nalmpantis
Aristotle University of Thessaloniki


Ing. Jana Paláčková
oddělení Monitoring Sapard a ROP
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky


Atypické využitie materiálu železničných mostov pri výstavbe diaľnic
na území Slovenskej republiky
Ing. Martin Beniač, PhD. Doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. KTVI FŠI, Žilinská univerzita

Prezentace nových studijních programů z FŠI ŽU
Ing. Martin Beniač, PhD. Doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. KTVI FŠI, Žilinská univerzita


Nové možnosti zvýšení bezpečnosti dopravy
Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., Ing. Miloslav Řezáč,Ph.D. Ing. Ivana Mahdalová FAST VŠB


Aktuální stav Transevropských dopravních sítí v rozšířené EU
Miroslav Vančura, MSc., Ph.D. MDS ČR


AeroSpace 6. RP
Ing. Jiří Fuchs TC AV

programový výbor konference:
Josef Zatloukal, Ministerstvo dopravy České republiky
Brendan Buckley - EU - Phare, ISPA
doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc. - FAST VŠB TU Ostrava
doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. - DF ČVUT Praha
prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc. UP DFJP Pardubice
 Zdravko Rusev,  EAA, (programový ředitel)

organizační partneři konference:

 

Official flight carrierOrganizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

Last update 04.04.2004©2004 Euroarch - Zdravko Rusev. All right reserved