4. mezinárodní konference
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA a informační technologie
24. -  26. 03. 2004 - Praha
evropské projekty pro pozemní dopravu měst a regionů
 mezinárodní seminář
26. 03. 2004 - Praha

Záštita nad konferencí:

doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Pořadatelé konference
EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU, INFORMAČNÍ a komunikační TECHNOLOGIE
evropská akademie architektury

FAKULTA STAVEBNÍ VŠB - TU - oSTRAVA
Dopravní fakulta Jana Pernera Universita Pardubice - KDI
DOPRAVNÍ FAKULTA ČVUT - praha

4. Konference DPPGIS 2004
Dopravní infrastruktura a informační technologie

PROGRAM
24. - 25.03.2004

Zahájení konference


Ing. Josef Zatloukal
zástupce ředitele odboru dopravní politiky
Ministerstvo dopravy ČR


Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
zástupce děkana FAST - VŠB - TU Ostrava


Doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc.
DF - ČVUT – Praha


Dopravní modelování v GIS na softwaru PTV VISION
Ing. Petr Hofhansl - City Plan


Metodologie hodnocení ekonomické efektivnosti investic v dopravě
Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., Ing. Pavla Bucháčková, Ph.D.


Architektura městského dopravního systému v Praze
Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. a Ing. Radim Mach


Ortofotomapa ČR a využití laserscanningu v dopravním stavitelství
Ing. Jan Branda, Geodis BrnoSystém řízení dokumentů v projektové firmě - zkušenosti z implementace
ing. Jaroslav Veselý, Slávek Banko, SUDOP PRAHA a.s.- AXIS s.r.o.


Jednotná dopravní vektorová mapa v roce 2004
Ing. Vít Sedmidubský, Jan Zatloukal - CDV


Zajištění bezpečnosti při přecházení vozovky na místních komunikacích
Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., Ing. Miloslav Řezáč,Ph.D. Ing. Ivana Mahdalová FAST VŠB


Informační systém o silniční a dálniční síti ČR
Ing. Petr Mahdal, Ing. Bogdan Kaleta


Zkušenosti s využíváním předvstupní pomoci z Phare/Ispa - příprava a realizace projektů
Ing. Ludmila Lefnerová - MF ČR CZP OKP ES


Komplexní geoprostorová řešení pro dopravu
RNDr. Petr Kubíček, Ing. Josef Hnojil - INTERGRAPH ČRVyužívání a rozvoj telematického systému v Praze
Ing. Jiří Lavic - ÚDI Praha

Konference DPPGIS 2004
Dopravní infrastruktura a informační technologie
Evropské projekty pro pozemní dopravu měst a regionů
seminář
Zahájení semináře

Zdravko Rusev
president
EAA


Traveler information provision in urban areas using conventional and advanced systems
Prof. Aristotelis Naniopoulos, Ph.D. Candidate Dimitrios Nalmpantis, Aristotle University of Thessaloniki


Ing. Jana Paláčková - MMR ČR - oddělení Monitoring Sapard a ROP


Atypické využitie materiálu železničných mostov pri výstavbe diaľnic
na území Slovenskej republiky
Ing. Martin Beniač, PhD. Doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. KTVI -FŠI - Žilinská univerzita


Prezentace nových studijních programů z FŠI ŽU
Ing. Martin Beniač, PhD. Doc. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. KTVI -FŠI - Žilinská univerzita


Nové možnosti zvýšení bezpečnosti dopravy
Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., Ing. Miloslav Řezáč,Ph.D. Ing. Ivana Mahdalová FAST VŠBAktuální stav Transevropských dopravních sítí v rozšířené EU
Miroslav Vančura, MSc., Ph.D. - MDS ČR


AeroSpace 6. RP
Ing. Jiří Fuchs TC AV

programový výbor konference:
Josef Zatloukal - MD ČR
Brendan Buckley - EU - Phare, ISPA
doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc. - FAST VŠB TU Ostrava
doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc. - DF ČVUT Praha
prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc. UP DFJP Pardubice
 Zdravko Rusev,  EAA, (programový ředitel)

organizační partneři konference:

 

Official flight carrierOrganizační a programový ředitel konference: 
Zdravko Rusev

©2004 Euroarch - Z R All web pages right reserved