DPPGIS 2001
2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE
Dopravní plánováni  v prostředí geografických informačních systémů
DOPRAVA a informační technologie
27.09.2001 PRAHA  

Záštita nad konferencí:Ing. Jaromír Schling
ministr
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKYd
oc. Ing. Josef Průša, CSc.
náměstek ministra
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Pořadatelé konference:

EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Dopravní fakulta Jana Pernera UP - KDI
ČESKÁ ASOCIACE PRO GEOINFORMACE

Čestný výbor konference:

Ing. Jaromír Schling
ministr
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

doc. Ing. Josef Průša, CSc.
náměstek ministra
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Josef Beneš, CSc.
ředitel odboru vysokého školství
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Josef Zatloukal
ředitel odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Čestní hosté konference:

Ing. Jaromír Schling - ministr - Ministerstvo dopravy a spojů České republiky
doc. Ing. Josef Průša, CSc. - náměstek ministra - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ing. Josef Beneš, CSc. - ředitel odboru vysokého školství
Ing. Josef Zatloukal - ředitel odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí, MDS České republiky
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. - děkan DFJP - UP - Pardubice
Tomáš Staněk - ředitel Bentley systems ČR s.r.o.
David Palas - obchodní ředitel Autosdesk spol. s r.o.
Josef Havaš, MBA - ředitel - Intergraph spol. s.r.o.
Kamil Balšánek - ředitel - Symos spol. s r.o.
Ing. Václav Kratochvíl - ředitel MCO a.s.
Ing. Zdeněk Hotař - GEODIS BRNO spol. s r.o.

ISBN: 
PROGRAM DPPGIS  2001

Zahájení konference


doc. Ing. Josef Průša, CSc.
náměstek ministra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky


Ing. Josef Zatloukal
 v.r. ředitel odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí, MDS

I.
Současné možnosti a úloha dopravního plánování při využití technologie a nástrojů GIS
ing. Miroslav Vančura CSc. vedoucí oddělení MDS

Dopravní plánování v prostředí GIS - zkušenosti, formy , využívání a možnosti
Ing. Vít Sedmidubský, Jan Zatloukal - Centrum dopravního výzkumu

"Strategie Betley pro dopravní plánování."
Tomáš Stanek - Bentley ČR

II.
Digitální inženýrská data - jejich hodnota v různých fázích životního cyklu projektováni, výstavby, provozováni a údržby dopravní infrastruktury
Ing. David Palas - Autodesk ČR

Týmové navrhování dopravních projektů a sdílení dat.
Ing. Kamil Balšánek - Symos

Strategie integrovaných řešení v oblasti dopravy
Ing. Vladimír Špaček - Intergraph ČR

III.
Praktické zkušenosti z modelu dopravních prognóz na softwaru PTV VISION
Petr Hofhansl - City Plan

Dopravně inženýrský model pro Prahu a okolí
Vladimír.Kadlec - ÚDI Praha

Digitální videometrie pro dopravní plánování
Zdeněk Hotař - Geodis Brno

Počítačová grafika v IS v dopravě
Prof. Ing. Karel Šotek,CSc. RNDr. Hynek Bachratý - DFJP -Pardubice

Organizační výbor:

Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA,  předseda organizačního výboru
prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc.
prof. Ing. Karel Šotek, CSc.

Organizační Partneři:Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

Last update 01.10.2001©2001 Euroarch - Zdravko Rusev. All right reserved