1.
Celostátní konference
 Dopravní plánování v prostředí geoinformačních systémů
DPPGIS'1999
2.11.1999 - Praha, Hotel Diplomat

Záštita nad konferencí

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Pořadatelé konference

EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice - KDI
Česká asociace pro geoinformace

PROGRAM

Zahájení konference
doc. Ing. Josef Průša, CSc. 
 náměstek ministra - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


I.
Dopravní plánování v prostředí GIS - zkušenosti, formy, využívání a možnosti
Ing. Josef Zatloukal
ředitel odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí
Ministerstvo dopravy a spojů ČR

Propojení GIS dat s Územně identifikačním registrem
Karel Bursa, MMR ČR

Geodis Brno Váš partner pro 21. století
Zdeněk Hotař - Geodis Brno
Dopravně inženýrské plánovací programy a jejich nároky na data lokalizovaná v prostoru
Ing. Vladimír Kadlec, ÚDI Praha

II.
Logistics Analyses by Utilizing of Neural Network
Jaroslav Smutný

Ucelené softwarové řešení pro kompletní životní cyklus komunikace
Ing. Tomáš Miniberger
VARS Brno

III.
Model silnic a dálnic ČR zpracovaný softwarem PTV VISION
Ing. Zuzana Volfová
CityPlan s.r.o.

Integrace prostorových dat v dopravě
Ing. Daniel Mika
INTERGRAPH ČR

Projekty IS úrovně základního řízení dopravního provozu na ČD
doc. Ing. Karel Šotek, CSc.

Konference DPPGIS 1999 - konkurs projektů
Odměna
"Vyhlídková ulice - úsek Rokycanská - Sušická", Ing. Petr Raška ÚKR města Plzně

Konference DPPGIS 1999 - konkurs videofilmů
nebyla udělena cena


organizační partneři konference:

 

Časopis itCAD , COLORBETON Liberec


programový výbor konference:
Josef Zatloukal - ředitel MDS ČR
Prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc. UP - DFJP
Zdravko Rusev - EAA  (programový ředitel)

Organizační ředitel konference: 
Zdravko Rusev
zakládající místopředseda CAGI, 
president 
Evropské akademie architektury
 
©1999 Euroarch - Z R All web pages right reserved