DPPGIS 1999
1. Celostátní konference
 Dopravní plánování v prostředí geoinformačních systémů
2.11.1999  Hotel Diplomat, Praha

Záštita nad konferencí

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Pořadatelé konference

EVROPSKÉ CENTRUM PRO ARCHITEKTURU A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Dopravní fakulta Jana Pernera - Univerzita Pardubice - KDI
Česká asociace pro geoinformace

ISBN: 978-80-87159-52-1
PROGRAM DPPGIS  1999

Zahájení konference

doc. Ing. Josef Průša, CSc. 
 náměstek ministra - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

I.
Dopravní plánování v prostředí GIS - zkušenosti, formy, využívání a možnosti
Ing. Josef Zatloukal
ředitel odboru dopravní politiky, mezinárodních vztahů a životního prostředí
Ministerstvo dopravy a spojů
České republiky

Propojení GIS dat s Územně identifikačním registrem
Karel Bursa, MMR ČR

Geodis Brno Váš partner pro 21. století
Zdeněk Hotař - Geodis Brno
Dopravně inženýrské plánovací programy a jejich nároky na data lokalizovaná v prostoru
Ing. Vladimír Kadlec, ÚDI Praha

II.
Logistics Analyses by Utilizing of Neural Network
Jaroslav Smutný

Ucelené softwarové řešení pro kompletní životní cyklus komunikace
Ing. Tomáš Miniberger
VARS Brno

III.
Model silnic a dálnic ČR zpracovaný softwarem PTV VISION
Ing. Zuzana Volfová
CityPlan s.r.o.

Integrace prostorových dat v dopravě
Ing. Daniel Mika
INTERGRAPH ČR

Projekty IS úrovně základního řízení dopravního provozu na ČD
doc. Ing. Karel Šotek, CSc.

Konference DPPGIS 1999 - konkurs projektů
Odměna
"Vyhlídková ulice - úsek Rokycanská - Sušická", Ing. Petr Raška ÚKR města Plzně

Konference DPPGIS 1999 - konkurs videofilmů
nebyla udělena cena

organizační partneři konference:

 

Časopis itCAD , COLORBETON Liberec


programový výbor konference:
Josef Zatloukal - ředitel MDS ČR
Prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc. UP - DFJP
Zdravko Rusev - EAA  (programový ředitel)

Organizační a programový ředitel konference: 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch.eu

Last update 05.11.1999©1999  Euroarch - Zdravko Rusev. All right reserved