EUROPEAN EAA PROGRAM EUROART 2012 - 2020
MONART 2013

2.
КОНФЕРЕНЦИЯ
съвременнА култура - стратегия за европейско сътрудничество
МОНТАНА 2013
 
27.03.2013 Монтана, България

под патронажа на
:

Златко Живков
Кмет на Обшина Монтана


 

община МОНТАНА
EUR
opean academy of art

EUroarch

пРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Александър Герасимов
 
директор
Дирекция „Хуманитарни дейности
”
Община Монтана

Здравко Русев
президент на ЕАА

Катарина Чижмарова
заместник кмет
Община Банска Бистрица, Словакия

ISBN 978-80-87159-29-3


програма

I.


Откриване на конференцията
Златко Живков – кмет на Община Монтана

II.

Представяне на Община Монтана
Златко Живков – кмет на Община Монтана


Стратегията на Община Храдец Кралове, Чехия и Община Банска Бистрица, Словакия
в областа на културата
проф.
MAA Здравко Русев – Европейска академия на изкуствата Прага, Чехия


Държавна научна библиотека
 Банска Бистрица, Словакия
Mgr. Peter MajlingУчебна и научна библиотека Храдец Кралове, Чехия
Mgr. Eva Svobodová - директор на Учебна и научна библиотека Храдец Кралове
проф. MAA Здравко Русев (представя на конференцията)

III.

K
ултурната функция на библиотеката в сътрудничество с  образователните институции в Монтана.
 Неформално образование по изкуствата в Монтана - успешни практики. Изводи и перспективи
Анелия Иванова – директор на  регионална библиотека
„Гео Милев”


Приоритети в стратегията за опазване на културно-историческото наследство на Община Монтана
Уляна Даракчийска – директор на Регионален исторически музей - Монтана


Използване на потенциала на визуалните изкуства и
галериите в Монтана като средство за европейско културно сътрудничество
 д-р по изкуствознание Любомир Мечков – гл. уредник на ХГ
„Кирил Петров”

IV.

Популяризирането на музикалното и танцово фолклорно богатство на Северозапада
 доц. д-р Светла Станилова – декан на факултет "Музикален фолклор и хореография"
Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство


Сценичните изкуства и възможностите за междукултурно сътрудничество
Дориана Гълъбова - режисьор


Европейско финансиране  в областа на културата 2014
 проф.
MAA Здравко Русев – президент на ЕAA


Закриване на конференцията
Александър Герасимов - директор Дирекция „Хуманитарни дейности”


фотоалбуМ


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Здравко Русев
прогр. и орг. директор (ЕАА)

Нели Василева
главен експерт
 „Култура и вероизповедания”
Община Монтана
Ива Генинска
главен експерт
 „Култура”
Община Монтана

КОНТАКТ:
prof. IAA Dr. Eng. arch. Zdravko Rusev
E-mail: eaa
euroarch.eu

Last update: 9.4.2013  ©1992 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved