eurocult 2013
MONART 2013
EUROPEAN EAA PROGRAM
eurocult 2012 - 2020
2.
КОНФЕРЕНЦИЯ
съвременнА култура - стратегия за европейско сътрудничество
 27.03.2013 МОНТАНА БЪЛГАРИЯ

под патронажа на


Златко Живков
Кмет на Обшина Монтана

 

община МОНТАНА
EUR
opean academy of art

EUroarch

пРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Александър Герасимов
 
директор
Дирекция „Хуманитарни дейности
”
Община Монтана

Здравко Русев
президент на ЕАА

Катарина Чижмарова
заместник кмет
Община Банска Бистрица, Словакия

ISBN 978-80-87159-29-3
програма MONART 2013
I.

Откриване на конференцията
Златко Живков
кмет на Община Монтана

II.

Представяне на Община Монтана
Златко Живков
кмет на Община Монтана


Стратегията на Община Храдец Кралове, Чехия и Община Банска Бистрица, Словакия
в областа на културата
проф.
MAA Здравко Русев
Европейска академия на изкуствата Прага, Чехия


Държавна научна библиотека
 Банска Бистрица, Словакия
Mgr. Peter MajlingУчебна и научна библиотека Храдец Кралове, Чехия
Mgr. Eva Svobodová
директор на Учебна и научна библиотека Храдец Кралове
проф. MAA Здравко Русев
(представя на конференцията)

III.

K
ултурната функция на библиотеката в сътрудничество с  образователните институции в Монтана.
 Неформално образование по изкуствата в Монтана - успешни практики. Изводи и перспективи
Анелия Иванова
директор на  регионална библиотека „Гео Милев”


Приоритети в стратегията за опазване на културно-историческото наследство на Община Монтана
Уляна Даракчийска
директор на Регионален исторически музей - Монтана


Използване на потенциала на визуалните изкуства и
галериите в Монтана като средство за европейско културно сътрудничество
 д-р по изкуствознание Любомир Мечков
гл. уредник на ХГ „Кирил Петров”

IV.

Популяризирането на музикалното и танцово фолклорно богатство на Северозапада
 доц. д-р Светла Станилова 
декан на факултет "Музикален фолклор и хореография"
Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство


Сценичните изкуства и възможностите за междукултурно сътрудничество
Дориана Гълъбова
режисьор


Европейско финансиране  в областа на културата 2014
 проф.
MAA Здравко Русев
президент на Е
AA


Закриване на конференцията
Александър Герасимов
директор Дирекция „Хуманитарни дейности
”

фотоалбуМ


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Здравко Русев
прогр. и орг. директор (ЕАА)

Нели Василева
главен експерт
 „Култура и вероизповедания”
Община Монтана
Ива Генинска
главен експерт
 „Култура”
Община Монтана

Organizing and Program Director of the Conference 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch
.eu

©2013 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved.