sliven fires  program 2012

EUROPEAN EAA PROGRAM EUROART 2012 - 2020
euroарт 2012 - SLIART 2012
1.
КОНФЕРЕНЦИЯ
съвременно художествено изкуство - стратегия за европейско сътрудничество
Сливен 2012
 
17.05.2012 Сливен, България

под патронажа на:

Инж. Кольо Милев
кмет на гр. Сливен


 

град сливен
EUR
opean academy of art

EUroarch

ЦЕЛ И ПУБЛИКА

Повишаване на ефективноста на сътрудничество между държавното управление и самоуправление в България, представители на съвременно художествено творчество, преподаватели, студенти и ученици от областа на изкуствата, артисти, склуптори, реставратори, интелигенция на град Сливен и Сливенска област насочено към съвременното европейско пространство и неговите възможности
.

пРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Румен Стоилов - зам. кмет на град Сливен
Здравко Русев
- президент на ЕАА


ISBN: 978-80-87159-27-9

програмаМодератор Здравко Русев
I. ЧАСТ
Откриване на семинара:

Иван Славов
заместник кмет на гр. Сливен


поздравителен адсес на
Марин Кавръков
областен управител на област Сливен
(на фотографията чете Кристин Спасов -
PR област Сливен)

Модератор Румен Стоилов
II. ЧАСТ


Възможности и потенциал на град Сливен в полето на европейското сътрудничество
Светослав Милев
скулптор


Дискусия


Галерии на град Сливен - програма 2012 - 2013
Даниела Ненчева директор на ХГ Димитър Добрович

III. ЧАСТ

Възможности за творчество и образование - Национална художествена гимназия
Александър Дойчинов художник, председател на Представителството на СБХ - Сливен


Възможности за творчество и образование - средно образование и практика
Христо Тотев - художник


Съвременно художествено изкуство на град Сливен и Област Сливен - европейски контекс и конкурентноспособност
проф. МАА арх. Др. Здравко Русев
Европейска академия на изкуствата - Прага


Дискусия


Заключително слово
Иван Славов
заместник кмет на гр. Сливен


Заключително слово
Румен Стоилов

заместник кмет на гр. Сливен

РАБОТЕН ЕЗИК НА ФОРУМА
Български

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Здравко Русев - прогр. и орг. директор (ЕАА)
Ваня Шишкова - кметсво Сливен
Мария Захариева

КОНТАКТ:
prof. IAA Dr. Eng. arch. Zdravko Rusev
E-mail: eaa
euroarch.eu

Last update: 1.5.2012  1992 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved