eurocult 2012
sliven fires
2012
EUROPEAN EAA PROGRAM eurocult 2012 - 2020
Сливен 2012
1. КОНФЕРЕНЦИЯ
съвременно художествено изкуство - стратегия за европейско сътрудничество
 17.05.2012 СЛИВЕН БЪЛГАРИЯ

под патронажа на:

Инж. К
ольо Милев
Сливен

 

град сливен
EUR
opean academy of art

EUroarch

ЦЕЛ И ПУБЛИКА

Повишаване на ефективноста на сътрудничество между държавното управление и самоуправление в България, представители на съвременно художествено творчество, преподаватели, студенти и ученици от областа на изкуствата, артисти, склуптори, реставратори, интелигенция на град Сливен и Сливенска област насочено към съвременното европейско пространство и неговите възможности
.

пРОГРАМЕН КОМИТЕТ

Здравко Русев
президент на ЕАА


Румен Стоилов
зам. кмет на град Сливен

ISBN: 978-80-87159-27-9
програма Сливен 2012
Откриване на семинара


Модератор 
Здравко Русев
I.

Иван Славов
заместник кмет на гр. Сливен


поздравителен адсес на
Марин Кавръков
областен управител на област Сливен
(на фотографията чете Кристин Спасов -
PR област Сливен)

Модератор Румен Стоилов
II.


Възможности и потенциал на град Сливен в полето на европейското сътрудничество
Светослав Милев
скулптор


Дискусия


Галерии на град Сливен - програма 2012 - 2013
Даниела Ненчева директор на ХГ Димитър Добрович

III.

Възможности за творчество и образование - Национална художествена гимназия
Александър Дойчинов художник, председател на Представителството на СБХ - Сливен


Възможности за творчество и образование - средно образование и практика
Христо Тотев - художник


Съвременно художествено изкуство на град Сливен и Област Сливен - европейски контекс и конкурентноспособност
проф. МАА арх. Др. Здравко Русев
Европейска академия на изкуствата - Прага


ДИСКУСИЯ
IV.


Заключително слово
Иван Славов
заместник кмет на гр. Сливен


Заключително слово
Румен Стоилов
заместник кмет на гр. Сливен

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Здравко Русев - прогр. и орг. директор (ЕАА)
Ваня Шишкова - кметсво Сливен
Мария Захариева

Organizing and Program Director of the Conference 
 Ing. arch. Zdravko Rusev, CSc., prof. IAA
 E-mail:  eaaeuroarch
.eu

 2012 Euroarch - Zdravko Rusev All web pages right reserved